Sivun loppuun
Keijo Koo: Jenkka kvanttimekaniikasta 

Kuuntele 

Keijo Koo: Jenkka Kvanttimekaniikasta (MP3) (säestys: Markus Tuominen, sanat ja esitys Keijo Koo)  
Keijo Koo: Jenkka Kvanttimekaniikasta (asf) (säestys: Markus Tuominen, sanat ja esitys Keijo Koo)  
Keijo Koo: Satulinna1 (se aito ja ja alkuperäinen MP3-tiedosto) 
Keijo Koo: Satulinna1 (se aito ja ja alkuperäinen asf-tiedosto)
Keijo Koo: Satulinna2 (hunajaremix)

Keijo Koo keikkailee

Keijo Koon kilpailijan Protonin Satulinna

Nyt se sitten on ilmestynyt se kauan odotettu CD-single "Jenkka kvanttimekaniikasta", missä laulusolistina on Keijo Koo ja säestäjänä Markus Tuominen.
Levyn on tuottanut ja kustantanut Keijo Kurki ja valmistanut CD-Linja Oy Helsingistä.

 CD "Jenkka kvanttimekaniikasta"
CD:llä ovat seuraavat kappaleet:
"Jenkka kvanttimekaniikasta", kesto 1´43, säveltäjä M.A. Numminen, sanoittaja Keijo Kurki, säestäjä Markus Tuominen
"Satulinna", kesto 3´58, säveltäjä Jukka Kuoppamäki, sanoittaja Jukka Kuoppamäki.


Levyä voi ostaa suoraan kustantajalta Keijo Kurjelta tai  tilata  sähköpostitse tai puhelimitse.
Levyä on saatavissa myös Joutsan Kirjakaupasta ja Kotosähköstä.
CD:n hinta on 6 euroa (+ postituskulut 2 euroa).
CD tuo iloa elämääsi, hetkiä joita et unohda. Tässä hyvä lahjavihje mm. entisille oppilaille.
Sähköposti: 
keijo.koo ät joutsa.fi

Ennenkuin teet ostopäätöksesi niin  tästä voit tallentaa, et avata koneellesi "Jenkan kvanttimekaniikasta " ja kuunnella sen sitten, kun siirryt tältä sivulta pois (taustalla soiva Satulinna estää kuuntelun tältä sivulta). Tämän jälkeen et voi olla enää tilaamatta "Jenkka kvanttimekaniikasta" kappaletta.


Radio Suomen Yömyöhä-ohjelmassa 30.10.1999 klo 00.15 taiteilija M.A. Numminen piti Jenkkaa kvanttimekaniikasta loistavana fysiikan oppituntina muillekin kuin Joutsan lukion opiskelijoille. Filosofi Esa Saarisen mielestä esitys oli   suurenmoista oppinutta karaokekulttuuria, missä fysiikan opettaja laulaa siitä mistä sydän puhuu. Esityksessä käytettiin niin sanottua Esa Saarisen välähdystekniikkaa. Ohjelmassa rohkaistiin muitakin opettajia käyttämään tätä keinoa, koska omakustannelevyjen tekeminen on nykyään kohtalaisen halpaa.
Huhtikuussa 2000, puolenvuoden kuluttua levyn julkistamisesta on Esa Saarinen kommentoinut fysiikan opettajaa rohkeaksi uranuurtajaksi ja superlehtoriksi, joka on kokenut innostavan läpimurron .

Seuraavassa ovat kappaleet Jenkka kvanttimekaniikasta ja Satulinna suomeksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi ja italiaksi.

Jenkka kvanttimekaniikasta
Kvanttimekaniikan tarkoituksena on, edistää fysiikan hallintaa ja täten parantaa yleisilmettä ja torjua mekaanisia malleja, sekä saada hiukkaset ajasta riippuvaksi ja aaltofunktioksi,  sekä saada hiukkaset ajasta riippuvaksi ja aaltofunktioksi. Uudistaminen aloitetaan tilastollisuudella, ensin kuvaa hiukkasta Schrödingerin yhtälö, sitten täydennetään hiukkasen malli konfiguraatioavaruudessa. Kvantittamisen kestäessä on fysiikan kaikki rakenneosat huolellisesti abstrahoitava, kvantittamisen kestäessä on fysiikan kaikki rakenneosat huolellisesti abstrahoitava. Fysiikan dualismiin kuuluu teoriassa myös fermionit ja bosonit, fermioneja saa käyttää enintään perushiukkasissa ja se suoritetaan bosonien eli kantajahiukkasten johdolla ja se suoritetaan bosonien eli kantajahiukkasten johdolla.

Jenkka of Quantummechanics
The purpose of  quantummechanics is to improve the command of the physics, and so to get better the general appearance and reject the mechanical models, and to get the particles to depend on the time and the wavefunction. The renewment begins with the statistic, first Schrödinger´s equation describes the particle, then the model of the particle is complemented in the configurationspace. Every construction parts of physics should be carefully done abstract during the quantitation. In  theory to the dualism of the physics belongs also fermions and bosons,   fermions is allowed to use in the base particles, and it is done leaded by   bosons, so called  carrying particles.

Jenkka von Quantummechanics
Der Zweck von Quantummechanics ist, den Befehl der Physik zu verbessern, und also das allgemeine Aussehen besser zu erhalten und die mechanischen Modelle zurückzuweisen, und die Partikel zu erhalten, um von der Zeit und vom Wavefunction abzuhängen. Das Neuerung fängt mit der Statistik, erste Gleichung Schrödinger beschreibt den Partikel, dann das Modell des Partikels wird ergägenzt im Configuration Raum an. Jeder Aufbau zerteilt von der Physik sollte sorgfältig erfolgter Auszug während der quantitativen Bestimmung sein. In der Theorie zum dualism der Physik gehört auch Fermions und Bosons, wird Fermions in den niedrigen Partikeln verwenden lassen, und sie wird verbleit durch Bosons, sogenannte tragende Partikel erfolgt.

Jenkka de Quantummechanics
Le but du quantummechanics est améliorer la commande de la physique, et ainsi obtenir mieux l'aspect général et rejeter les modèles mécaniques, et d'obtenir les particules pour dépendre du temps et du wavefunction. Le renewment commence par la statistique, la première équation de Schrödingerx27s décrit la particule, alors le modèle de la particule est complété dans le configurationspace. Chaque construction partie de la physique devrait être abstrait soigneusement fait pendant la quantitation. Dans la théorie au dualism de la physique appartient également les fermions et les bosons, des fermions est permis d'utiliser dans les particules de base, et elle est faite plombée par des bosons, prétendues particules portantes.

Jenkka de Quantummechanics
Propósito del quantummechanics debe mejorar el comando de la física, y así que conseguir mejor el aspecto general y rechazar los modelos mecánicos, y conseguir las partículas para depender el el tiempo y el wavefunction. El renewment comienza con la estadística, primera ecuación de Schr5odingerx27s describe la partícula, entonces el modelo de la partícula se complementa en el configurationspace. Cada construcción parte de la física debe ser extracto cuidadosamente hecho durante la cuantificación. En teoría al dualism de la física pertenecen también los fermios y los bosons, los fermios se permiten utilizar en las partículas bajas, y es hecha plomada por los bosons, partículas que llevan supuestas.

Jenkka di Quantummechanics
Lo scopo del quantummechanics deve migliorare il comando della fisica ed in modo da ottenere più meglio l' apparenza generale e rifiutare i modelli meccanici e convincere le particelle per dipendere dal tempo e dal wavefunction. Il renewment comincia con la statistica, prima equazione di Schrödingerx27s descrive la particella, allora il modello della particella è complementato nel configurationspace. Ogni costruzione parte della fisica dovrebbe essere estratto con attenzione fatto durante la quantificazione. Nella teoria al dualism della fisica appartiene egualmente i fermions ed i bosoni, i fermions è permesso usare nelle particelle basse ed è fatta al piombo dai bosoni, cosiddette particelle trasportanti.

Satulinna
Sano, että sä kaipaat luokse mun takaisin, sano, että sä tahdot olla kuin ennenkin. Sano, että sä tiedät, kaksi meitä vain on, jotka kohtaamaan johti kerran tie kohtalon. Sano, että yhä ainoa olen sun, sano, että yksin olla sä tahdot mun, silloin satulinna kaukomaan meille kuuluis kokonaan. Sinulle mä aarteeni antaisin, jonka vuoksi kärsin ja taistelin, sinulle mä antaisin sydämen, jos sä otat sen. Sano, että sä kaipaat tuota iltaa myös näin, kun sä rintasi painoit vasten mun sydäntäin. Sano, että sä uskot meidät kohtalon tie niinkuin kerran se johti vielä yhteen näin vie. Sano, että yhä ...

The Dream Castle
Tell me darling you´re yearning for the days in the sun. Tell me darling you want me as you did way back then. Tell me darling you need me and there´s no one but me. Tell me darling you love me I´ll be doomed without you...

Das Traumschloß
Erklären mir Liebling, den Sie für die Tage in der Sonne verlangen. Erklären Sie mir Liebling, den Sie mich wünschen, wie Sie Weise Rückseite dann taten. Erklären Sie mir Liebling, den Sie mich benötigen und es gibt keine aber mich. Erklären Sie mir Liebling, den Sie mich lieben, ich werde verurteilt ohne Sie...

Rêveur Le château
Me disent le chéri que vous aspirez à jours au soleil. Dites-moi le chéri que vous me voulez comme vous avez fait le dos de voie alors. Dites-moi le chéri que vous avez besoin de moi et il n'y a personne mais de moi. Dites-moi le chéri que vous m'aimez je serai condamné sans vous...

Ideal El castillo
Me dice el querido que usted está anhelando para los días en el sol. Dígame el querido que usted me desea como usted entonces hizo la parte posteriora de la manera. Dígame el querido que usted me necesita y hay nadie pero yo. Dígame el querido que usted me ama me condenarán sin usted...

Di sogno Il castello
Mi dice il tesoro che yearning per i giorni nel sole. Dirmi il tesoro che lo desiderate come allora avete fatto la parte posteriore di modo. Dirmi il tesoro che lo avete bisogno di e ci è nessuno ma me. Dirmi il tesoro che lo amate sarò condannato senza voi...

Olen Keijo Kurki, Joutsan lukion matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan  lehtori. Olen koulumme tietokonelaitteiston hoitaja. Asuntoni sijainti on 61º 44' 45" pohjoista leveyttä ja  26º 7' 38"   itäistä pituutta, joten siitä vaan navigoimaan. Olen syntynyt Sulkavalla, valmistunut  Juvalta ylioppilaaksi Juvan yhteiskoulusta eli Sakari Kukkosen koulusta ja opiskellut Jyväskylän yliopistossa, saanut varusmieskoulutuksen tykistössä Ylämyllyllä maineikkaalla Paloaukealla ja tullut töihin Joutsan lukioon. Olen vielä perheetön. Vaikka olenkin syntynyt Sulkavalla, en ole silti kiertänyt veneellä, puhumattakaan uimalla, Partalansaarta Sulkavan Souduissa, jotka ovat samaan aikaan Joutsan Joutopäivien kanssa. Harrastan mm. avantouintia, kalastusta, pilkkimistä, hiihtoa, pisimmät hiihtolenkit 75 km päivässä, 7.12. 2002  43 km 20 asteen pakkasessa, penkkiurheilua, satelliitti- ja muiden antennien asennusta ja siten kanavapujottelua. Tässä kuvassa olen virtuaalisessa tietokonestudiossan ja tässä abien kuvaamana

Alla on ensimmäinen joutsalainen kultalevy vuoden 2000 abien myöntämänä yli 200 levyn myynnistä.  Singleä Jenkka kvanttimekaniikasta on myyty globaalisesti kautta maapallon aina Australiaa myöten ja onhan  se soinut kautta sfäärien myös eri radioasemilla.  Tällä hetkellä myynti on reilusti yli 400 levyä. Lisäksi se löytyy MP3.COMista.

kultalevy.jpg (23669 bytes)


Paluu etusivulle

Sivu päivitetty 20.04.2018 Ilmainen www-laskuri Vierailijaa 11.06.05 jälkeen: 
Sivun alkuun