Lakkiaiset 1999

Tästä kuulet rehtorin puheen uusille ylioppilaille (MP3-tiedosto).

Seuraavassa on koulun yleiskatsaus

Lukuvuosi 1998-1999 oli Joutsan lukion historiassa 25:s ja luokattomana lukiona neljäs. Kokemukset tällaisessa pienemmässäkin lukiossa ovat olleet hyvin myönteisiä. Myös ylioppilastutkinnon hajauttamista syksyyn ja kevääseen käytti lähes jokainen abiturientti hyväkseen.
Lukuvuoden opiskelu on sujunut koulussamme rauhallisen hyvässä hengessä, mikä näkyi myös helmikuisessa mielipidetiedustelussa selvästi.Väki oli suhteellisen tyytyväinen itseensä ja ympäristöönsä. Suurin osa opiskelijoista on ottanut koulutyön riittävän tiiviillä asenteella, mistä ylioppilaskirjoitusten tuloskin osaltaan kertoo.
Lukion yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan on pyritty avaamaan yhteisellä neuvonpidolla ja siitä seuranneilla käytännön toimilla. Kokemukset ovat olleet molemmin puolin niin myönteisiä, että yhteistyötä kannattaa ilman muuta jatkaa ja kehittää.
Kansainvälisiä kontakteja päästiin hoitamaan kevään kynnyksellä 19 opiskelijan ja 5 opettajan matkalla Kilingi-Nömmen keskkooliin Etelä-Viroon.Tuloksena oli monipuolista oppia varsinkin koulutyöstä, luonnonsuojelusta ja liikunnasta ja paljon hyviä ystäviä.Myös Sokrates –toimintaohjelman puitteissa saimme suomalaiseen kevääseen tutustumaan saksalaisen Dresdenin kaupungin Marie Curie –lukion kolme opettajaa ja yhden oppilaan, joiden pitämät oppitunnit, näyttely ja keskustelut toivat monia uusia ideoita hyödynnettäviksi molemmin puolin.Piristeeksi opiskelun lomaan saimme aikaan monia yhteisiä tapahtumia pitkin vuotta ja positiivisen paljon löytyi myös kyvykkäitä vastuunkantajia tilaisuuksia järjestämään.
Lukuvuoden aikana jäi lukion pitkäaikainen rehtori Rauno Kivistö sairasloman jälkeen eläkkeelle ja nyt keväällä koulutyön jättää yli kolme vuosikymmentä palvelleena lehtori Kaija Töyrylä. Esitämme molemmille parhaimmat kiitokset pitkästä, ansiokkaasta työrupeamasta Joutsan lukion hyväksi ja toivotamme heille paljon terveitä päiviä ja sopivasti elämää jokaiseen päivään.
Kiitämme myös koulun ylläpitäjää, Joutsan kuntaa, joka on antanut edelleen riittävän hyvät edellytykset työllemme. Toivottavasti koulutusta osataan arvostaa niukkoinakin vuosina tärkeimpänä yksilön, koko nuorison ja yhteiskunnan tulevan kehityksen varmistajana ja vahvistaja.
Kiitokset vielä monille yhteistyökumppaneillemme vuoden aikana saamastamme tuesta ja avusta.
Lopuksi kiitän erityisesti opettajakollegoita, koulun henkilökuntaa ja opiskelijoita erittäin hyvässä hengessä sujuneesta vuosituhannen viimeisestä lukuvuodesta.
Samalla toivotan kaikille oikein virkistävää kesää!

Paavo Valkonen rehtori

Katso lisää ylioppilaiden yhteiskuvia tai videoita  eri vuosilta.


Sivu päivitetty 27.05.2020   
Etusivu | Ajankohtaista | Henkilökunta | Juhlat | Koulu | Lukioinfo | Multimediaa | Opiskelijat | Ops | Peda.net | Sivukartta | Toiminta | Ylioppilaat |