Kirppujen tunnistusta mikroskoopin avulla. Mielenkiintoista!