Henkilökunta
Joutsan lukion ja yhteiskoulun henkilökuntaa vuodesta 1946 alkaen tuloajan mukaan

Tullut

Sukunimi

Etunimi

Arvo

Oppiaine

1946

Hossola

Antti

fil.maist., rehtori 46 - 67

maantieto, luonnonhistoria, maatalous

1946

Pekkonen

Armas

ekonomi

kirjanpito

1946

Pulli

Arvi

rovasti, kirkkoherra

uskonto, kemia

1946

Rönkä

Hannes

fil.maist.

saksa, englanti, ruotsi

1946

Tiironkoski

Maini

voimistelun opettaja

voimistelu, piirustus, käsityöt, kaunokirjoitus, terveysoppi

1947

Järveläinen

Hertta

talousopettaja

kotitalous

1947

Järveläinen

Eino

fil.maist.

historia, suomi, voimistelu

1947

Kauranen

Iivari

eversti evp.

matematiikka, fysiikka, käsityöt

1948

Gaurilov

A.

pastori

uskonto

1948

Karjalainen

Hilkka

kansakoulunopettaja

kansakoulunopettaja

1948

Markkula

Lauri

maatalousteknikko

laulu

1948

Salonen

Taimi

vahtimestari

  

1949

Halla

Terttu

kansakoulunopettaja

laulu

1949

Söderman

Anita

ylioppilas

ruotsi, englanti

1949

Virtanen

Helmi

vahtimestari

 

1950

Heikkilä

Lauri

pastori

uskonto

1950

Kuisma

Taina

kansakoulunopettaja

ruotsi, englanti

1950

Pirinen

Valma

kansakoulunopettaja

laulu

1950

Wickström

Marjatta

varatuomari

kirjanpito

1951

Mäkelä

Lauri

maatalousteknikko

veisto

1951

Rämö

Kaija

neiti

laulu

1951

Vuorilehto

Antti

fil.yo.

ruotsi, englanti

1952

Koivisto

Veikko

rovasti

uskonto

1952

Sainio

Olli

hovioikeuden auskultantti

ruotsi, englanti

1953

Ahonen

Antti

pastori

uskonto

1953

Ahonen

Martta

kansakoulunopettaja

laulu

1953 Lehto Väinö fil.maist. äidinkieli, historia
1953 Saaritsa Tyyne fil.kand ruotsi, englanti
1954 Alho Kaj kanttori laulu
1954 Apponen Helvi tal.opettaja kotitalous, käsityöt
1954 Sihvo Kauko voim.opettaja voimistelu, matem., kirjanpito, veisto

1955

Hirvas

Raija

fil.kand.

ruotsi, englanti

1955

Kallia

Kaarina

fil.kand.

suomi, historia

1956

Blomqvist

Erkki

kanttori

laulu

1956

Erola

Elna

vahtimestari 56 - 61

 

1956

Hiilesniemi

Inkeri

kotitalousteknikko

kotitalous, käsityöt

1956

Keränen

Tero

liikuntaneuvoja

voimistelu

1956

Pakkanen

Anneli

ylioppilas

matematiika, kirjanpito

1956

Pakkanen

Jorma

pastori

uskonto

1957

Mäenpää

Vappu

fil.kand.

englanti, ruotsi

1957

Putkonen

Aija

fil.kand.

ruotsi, englanti

1958

Ahonen

Jaakko

fil.kand.

suomi, historia

1958

Avikainen

Risto

maatalousteknikko

maatilatalous

1958

Kaikkonen

Erkki

teol.kand., kirkkoherra

uskonto

1958

Mäenpää

Tarmo

liikuntateknikko

voimistelu veisto

1958

Salokoski

Anna

agronomi

maantiede, historia,luonnonhistoria, laulu, kirjanpito, uskonto

1958

Suoninen

Pirkko

fil.kand.

suomi, historia

1959

Avikainen

Eero

fil.kand.

luonnonhistoria, maantiede

1959

Brander

Lea

fil.kand.

englanti, ruotsi

1959

Häkkinen

Niilo

ekonomi

matematiikka, ruotsi, kirjanpito

1959

Korhonen

Arvo

liikuntateknikko

voimistelu, veisto

1959

Levänen

Yrjö

teol. kand.

uskonto

1959

Paldanius

Leena

hum.kand.

suomi, historia

1959

Rämö

Eira

fil.maist.

matematiika, luonnonoppi, kirjanpito

1959

Rämö

Kaija

fil.maist.

matematiikka, luonnonoppi, kirjanpito

1959

Syvänen

Eija

hum.kand.

ruotsi, kirjoitus, maantieto

1960

Hirvinen

Aaro

teol.kand.

uskonto

1960 Latva Heimo luon.kand. matematiikka, fysiikka, kemia, kirjanpito

1960

Meinander

Kirsika

taiteilija

piirustus, kirjoitus

1960

Perko

Touko

ylioppilas

voimistelu, veisto

1961

Avikainen

Oili

talousopettaja

kotitalous, käsityöt

1961

Hirvinen

Raili

hum.kand.

ruotsi

1961

Konttinen

Aulis

BS

matematiikka

1961

Maunula

Jaakko

sähköasentaja, 
vahtimestari 61 - 77

tekn.askartelu

1961

Nurminen

Teuvo

kansakoulunopettaja

tekn.askartelu

1961

Rönkä

Lasse

voimistelunopettaja

voimistelu, urheilu, terveysoppi, maantieto, ammatinvalinta, liikunta

1962

Hahl

Aila

hum.kand.

uskonto, sielutiede, maantieto

1962

Laaksonen

Terttu

luon.kand.

matematiika, fysiikka, kemia

1962

Leino

Aliisa

hum.kand.

englanti, ruotsi, maantieto

1962

Mantere

Marjatta

fil.maist.

historia, suomi, ammatinval.

1963

Jussila

Jussi

teol.kand.

uskonto

1963

Järvenpää

Anni

fil.maist.

englanti, ruotsi

1963

Kuismin

Airi

hum,kand.

ruotsi

1963

Kukko

Eila

nuoriso-ohjaaja

uskonto

1963

Pyykkö

Yrjö

teol.kand.

uskonto

1963

Pärssinen

Arvi

kirkkohera

uskonto, sielutiede

1963

Teiro

Heikki

luon.kand.

luonnonhistoria, maantiede, matematiikka

1963

Turunen

Sauli

veistonohjaaja

veisto, tekn.askartelu

1963

Vaahteroja

Raija

hum.kand.

suomi, historia, ruotsi, sksa

1964

Hangasjärvi

Riitta

fil.yo.

matematiikka, luonnonoppi, kirjanpito

1964

Luikku

Meeri

fil.kand.

ruotsi

1964

Monstovics

Tuija

teol.kand.

uskonto, sielutiede

1964

Mäkelä

Helvi

sacr.min.kand.

uskonto, sielutiede

1964 Mäkipää Juhani lehtori matematiikka, fysiikka

1964

Mäkipää

Ulla

fil.kand.

ruotsi

1964

Vallaskangas

Simo

luon.kand.

luonnonhist., maantieto

1965

Karppinen

Leena

hum.kand.

ruotsi

1965

Lahtinen

Lilja

talousopettaja

kotitalous, tyttöjen käsityöt

1965

Lahtinen

Lilja

talousopettaja

kotitalous, käsityöt

1965

Sorvali

Maarit

lääkitysvoimistelija

voimistelu, urheilu, terveysoppi,

1965

Tuomioksa

Liisa

teol.kand.

uskonto, sielutiede

1966

Airola

Marja-Leena

fil.kand.

englanti, ruotsi

1966

Backman

Laura

mat.yo.

matematiikka, fysiikka, kemia

1966

Eräjärvi

Henny

ylioppilas

suomi, historia,uskonto, tyttöjen voimistelu

1966

Hyytiäinen

Veijo

fil.kand.

historia, suomi, ammatinvalinnan ohjaus

1966

Kivistö

Rauno

fil.kand., rehtori 67- 98

ruotsi

1966

Mustakallio

Marjatta

liik.kand.

voimistelu, urheilu, terveysoppi

1966

Rytkönen

Eila

fil.kand.

saksa, ruotsi

1966 Sankari Jussi   matematiikka

1966

Tolvanen

Lea

teol.yo.

sielutiede

1966

Tähtinen

Raili

fil.kand

luonnonhist., maantieto

1967

Ahonen

Liisa

hum.kand.

ruotsi, saksa

1967

Hippi

Kaija

kanslisti 67 - 74

 

1967

Nieminen

Kullervo

luon.kand.

matematiikka, fysiikka, kemia

1967

Töyrylä

Kaija

fil.maist.

luonnonhistoria, maantieto, biologia

1967

Töyrylä

Veli

fil.maist.

matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka

1967

Viitala

Jouko

teol.kand.

uskonto, sielutiede, psykologia, historia

1967

Viitala

Lea

voimistelunopettaja

voimistelu, urheilu, terveysoppi, liikunta

1968

Kangas

Auliki

kuvaamataidon opettaja

kuvaamataito, kirjoitus

1968

Kauranen os.Mustonen

Sisko

fil.kand.

englanti

1968

Lehtonen

Pirkko

fil.kand

suomi, historia, uskonto

1968

Oksanen

Mirja

talousopettaja

kotitalous, käsityö

1968

Puusaari

Sirkka-Liisa

hum.kand.

ruotsi, tyttöjen voimistelu

1968

Pönkkä

Osmo

insinööri

matematiikka, fysiiikka

1968

Tolonen

Eila

fil.kand.

saksa, ruotsi

1968

Valkonen

Paavo

fil.maist., rehtori 98 - 03

historia

1969

Makkonen

Eija

ylioppilas

voimistelu, urheilu, terveysoppi

1969

Mustonen

Sisko

fil.kand.

englanti

1969

Pänkäläinen

Seppo

kansakoulunopettaja

musiikki, luonnonhistoria, maantieto, uskonto, matematiikka

1969

Valassaari

Risto

fil.yo.

ruotsi

1970

Hauvala os. Leskijärvi

Merja

liik.kand.

voimistelu, urheilu, terveysoppi

1970

Kantomaa

Ritva

fil.kand.

ruotsi, englanti

1970

Laaksonen

Pekka

fil.kand.

suomi

1970

Laine

Esko

teol.yo.

uskonto, sielutiede

1970

Laukkanen os.Huovio

Else-Maria

taiteilija

kuvaamataito, kirjoitus

1970

Parkkonen

Ritva

ylioppilas

voimistelu, urheilu, terveysoppi

1970

Repo

Maija

fil.yo.

ruotsi

1970

Tolonen

Antti

kansakoulunop.

luonnonhistoria, maantieto

1971

Laaksonen

Eero

fil.maist.

suomi

1971

Mattila

Heikki

fil.kand.

englanti, ruotsi

1971

Ohtonen

Saara

teol.kand.

uskonto, psykologia

1971

Patrikka

Eero

hum.kand.

englanti

1971

Salminen

Teuvo

kansakoulunopettaja

musiikki, kuvaamataito, uskonto

1971

Torppala, os. Laurikainen

Kaarina

fil.maist.

saksa, ruotsi, suomi

1971

Tuominen

Kaarina

fil.maist.

luonnonhistoria, maantiede, biologia

1971

Virtanen

Aimo

hum.kand.

historia, luonnonhistoria, kirjanpito, uskonto

1971

Vuojolainen

Mirja

talousopettaja

käsityö, kotitalous

1972

Avikainen

Pertti

luon.kand.

matematiikka, kemia, fysiikka

1972

Boman

Kari

nuoriso-ohjaaja

voimistelu, urheilu, terveysoppi

1972

Halonen

Markku

voimistelun opettaja

voimistelu, urheilu, terveysoppi

1972

Kangas

Kristiina

hum.kand.

ranska

1972

Korhonen

Maija-Liisa

hum.kand.

suomi, historia

1972

Minkkinen

Raili

ylioppilas

matematiikka, fysiikka

1972

Pulli

Tuulikki

teol.maist.

uskonto, psykologia

1972

Pylväläinen

Marja-Leena

luon.kand.

matematiikka, fysiikka

1972

Riihimäki

Kristiina

fil.kand.

ruotsi, saksa

1972

Ristimäki

Maija-Liisa

liikunta

1972

Salokoski

Hilkka

ylioppilas

luonnonhistoria, maantieto

1972

Sinkkonen

Päivi

voimistelun opettaja

liikunta

1972

Tiihonen

Tuulikki

kotitalousopettaja

kotitalous, käsityöt

1972

Wagoner

Clinton

opettaja

englanti

1972

Warsell

Marja-Leena

hum.kand.

englanti

1972

Virolainen

Arja

ylioppilas

ranska

1972

Virtanen

Riitta

ylioppilas

voimistelu, urheilu, terveysoppi

1972

Virtanen

Riitta

ylioppilas

voimistelu, urheilu, terveysoppi

1972

Vuori

Sirkka-Liisa

taiteilija

kuvaamataito, kirjoitus

1973

Jokinen

Pirjo

liikunnanopettaja

liikunta, tekstiilityöt

1973

Kemppainen

Eeero

fil.yo.

ranska

1973

Kivirinta

Kaisu

ylioppilas

englanti

1973

Kuitunen

Marja-Liisa

ylioppilas

englanti

1973

Pylvänäinen

Kari

insinööri

matematiikka, fysiikka

1973

Pöllänen

Sirkku

fil.yo.

ranska

1973

Salospohja

Riitta

liikunnan opettaja

liikunta, tekstiilityöt

1973

Vasunta

Annukka

ylioppilas

liikunta, tekstiilityöt

1974

Kivistö

Raija

apulaiskanslisti 74 - 97

 

1974

Kokko

Paula

taiteilija

kuvaamataito

1974

Kurki

Keijo

fil.maist.

matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka

1974

Leskijärvi

Tapio

ylioppilas

kirjanpito, matematiikka, biologia, maantieto

1974

Natunen

Maire

hum.kand.

ranska, saksa

1974

Tiilikainen

Raimo

luon.kand.

kirjanpito, matematiikka, biologia, maantieto

1974

Turunen

Marjatta

ylioppilas

kirjanpito, matematiikka, biologia, maantieto

1974

Tynjä

Erkki

hum.kand.

liikunta

1974

Valkonen

Reino

liikunnanohjaaja

liikunta

1975

Immonen

Anne-Maria

 

kuvaamataito

1975

Immonen

Esko

liik.tied.kand.

liikunta

1975

Kortelainen

Ilpo

ylioppilas

kuvaamataito

1975

Niinikoski

Veijo

fil.kand.

matematiikka, fysiikka, kemia

1975

Pärkö

Johanna

fil.kand.

saksa, ranska

1975

Sorjanen

Timo

fil.maist.

suomi

1975

Tammikari

Pertti

fil.kand.

suomi

1975

Uusitalo

Ritva

KTO

liikunta

1977

Lahti

Tuulikki

diplomikielenkääntäjä

liikunta

1977

Moilanen

Juhani

vahtimestari 77 -

 

1977

Valkonen

Pirjo

fil.maist.

ruotsi, amm.val.ohjaus, liikunta

1977

Ollilainen (ent.Virtanen)

Marja

fil.maist.

saksa, ranska

1978

Tervala

Yrjö

hum.kand.

musiikki

1979

Klemetti

Seija

yo-merkonomi

liikunta

1979

Närhi

Leena

hum.kand.

kuvaamataito,musiikki

1979

Sorjanen

Anne

musiikinopettaja

musiikki

1980

Kanerva

Paula

PLO

liikunta

1980

Kangasvieri

Anneli

OPO

ammatinvalinnan ohjaus

1980

Renko

Olli

ylioppilas

musiikki, ilmaisutaidon ek.

1981

Silvennoinen

Mauri

tuntiopettaja

musiikki

1982

Häyri

Ritva

luon.kand.

liikunta

1982

Itkonen

Anja

OPO

ammatinvalinnan ohjaus

1982

Virtanen

Kalevi

muusikko

musiikki

1983

Halkosaari

Iiris

ylioppilas

kuvaamataito

1983

Niilahti

Irja

fil.kand

liikunta

1983

Peltola

Seppo

muusikko

musiikki

1984

Hako

Paavo

muusikko

musiikki

1984

Österberg

Seija

yo-merkonomi

liikunta

1985

Lahti-Markkanen

Leena

OPO

oppilaanohjaus

1986

Paananen

Juha

fil.maist.

äidinkieli

1986

Saikkonen

Lea

tuntiopettaja

kuvaamataito

1987

Damskägg

Juha

fil.maist.

matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka

1987

Varjus

Taina

tuntiopettaja

kuvaamataito

1989

Herrala

Minna

tuntiopettaja

kuvaamataito

1989

Renko

Markku

tuntiopettaja

musiikki

1990

Ikävalko

Taito

tuntiopettaja

musiikki

1990

Sarja-Kolu

Anne

tuntiopettaja

kuvaamataito

1990

Tiusanen

Ulla

vanhempi lehtori

äidinkieli

1991

Vohlonen

Aino

tuntiopettaja

kuvaamataito

1992

Ikonen

Airi

tuntiopettaja

kuvaamataito

1991

Tuominen

Markus

fil.maist.

musiikki

1993

Karisto

Päivi

tuntiopettaja

kuvaamataito

1994

Kalmari

Mirja

vanhempi lehtori

äidinkieli

1995

(Jokinen) Niinimäki

Sari

vanhempi lehtori

äidinkieli

1997

Kellberg

Jaana

tuntiopettaja

kuvaamataito

1997

Knuuti

Tiiu

tuntiopettaja

kuvaamataito

1997

Kuitunen

Kirsi

kanslisti 

 

1997

Pekola

Tuuli

vanhempi lehtori

äidinkieli

1998

Havu

Jarkko

nuorempi lehtori

liikunta

1998

Linjala

Jari

nuorempi lehtori

liikunta

1998

Natri

Taru

nuorempi lehtori

liikunta

1998

Niemi

Matti

vanhempi lehtori

matematiikka, fysiikka, tietotekniikka

1999 Lahti os. Sakomaa Satu fil.maist. biologia, maantieto
1999 Räty Esa kans.op.rehtori historia
1999 Sjöblom Sari liik.tied.maisteri liikunta
2000 Markkanen Markku kans.op.rehtori historia
2000 Ruotsalainen Erja lehtori äidinkieli
2001 Hautanen  Jonna tuntiopettaja kuvataide
2001 Mustikkamaa-Jokelainen Piia lehtori liikunta
2001 Ojala  Riikka lehtori biologia, maantieto
2001 Damskägg Arja kanslisti  
2002 Pylvänäinen  Timo lehtorin sijainen biologia, maantieto
2002 Kuitunen Tuula tuntiopettaja käsityö
2002 Nieminen Mira fil.maist. kuvataide
2002 Laurikainen  Marjo fil.maist. biologia, maantieto
2002 Siisiäinen  Anni tuntiopettaja venäjä
2002 Vuori Mika fil.maist. historia
2002 Loukkola Timo lehtori liikunta
2003 Degerman Seppo rehtori  03 - historia
2003 Luoma Merja kasv.maist. uskonto, psykologia
2003 Mouhu Mika yhteiskuntat.maist. uskonto, psykologia
2003 Rautava Pasi lehtori liikunta, terveystieto
2003 Vahtra Cristel lehtori liikunta, terveystieto
2004 Huikko Matti tuntiopettaja liikennekasvatus
2004 Saikkonen Katriina lehtori biologia, maantieto
2004 Salonen  Elena lehtori englanti
2004 Castren Petri lehtori liikunta, terveystieto
2004 Niemi  Niina fil.maist. äidinkieli
2004 Paappanen Mikko fil.maist. historia
2004 Virsu Johanna lehtorin sijainen historia
2005 Minkkinen os. Keski-Levijoki  Sisko lehtori englanti, ruotsi
2005 Paappanen Mikko tuntiopettaja historia
2005 Pienmäki  Sanna lehtori opinto-ohjaus
2005 Saikkonen Minna lehtori biologia, maantieto
2005 Lahtela  Terttu kanslisti  
2006 Pikkumäki  Leena lehtorin sijainen äidinkieli
2006 Viinikainen  Seppo lehtorin sijainen liikunta ja terveystieto
2007 Nikkilä Tarja lehtori englanti
2007 Salohalme Maarit lehtorin sijainen äidinkieli
2007 Hämäläinen  Ulpu lehtorin sijainen liikunta, terveystieto
2008 Kämppi  Ville lehtorin sijainen liikunta, terveystieto
2008 Seppälä Marika lehtorin sijainen äidinkieli
2008 Pohjola Lisa fil.maist. ruotsi
2008 Syvänen  Anne lehtorin sijainen liikunta
2008 Kärnä  Riikka lehtorin sijainen äidinkieli
2009 Haatainen Teemu lehtorin sijainen historia
2009 Eskelinen  Johanna lehtori äidinkieli
2009 Kulmala  Maarit lehtori ruotsi
2009 Sankari Eeva lehtori uskonto, psykologia
2011 Seppä Marko lehtori opinto-ohjaus
2011 Siermala Elina lehtorin sijainen äidinkieli
2012 Neuvonen  Minna lehtori ranska
2013 Heinäaho  Merja rehtori, fil.toht. biologia
2013 Kontio  Emilia lehtori liikunta, terveystieto
2013 Levomäki Katja lehtori biologia, maantiede
2013 Marin Jaana lehtori ranska
2014 Skantz Pirjo lehtori ranska
2015 Syrjä Niina lehtorin sijainen liikunta
2015 Sirkka  Mari lehtori liikunta
2015 Loisa  Sanna lehtori espanja
2015 Ketolainen Saara lehtori ruotsi
2016 Miettinen  Matti lehtori matematiikka, tietotekniikka
2016 Mustalampi Päivi lehtori kemia
2016 Karjanlahti Katariina lehtori englanti
2017 Hännikäinen-Uutela Anna-Liisa rehtori  
2018 Sirkka Mika rehtori  
2018 Juntunen Arto rehtori  

Etusivu | Ajankohtaista | Henkilökunta | Juhlat | Koulu | Lukioinfo | Multimediaa | Opiskelijat | Ops | Peda.net | Sivukartta | Toiminta | Ylioppilaat |