Sivun loppuun

JOUTSAN LUKIO
1998-1999

Osoite: 19650 Joutsa
Puhelin: 014-8801 145
Kotisivu: http://www.joutsa.fi/lukio/
Sähköposti: lukio@joutsa.fi
Rehtori: Paavo Valkonen, Joutsa, 882 474
Vararehtori: Tuulikki Pulli, Joutsa, 882 557
Koulun ylläpitäjä: Joutsan kunta

1946 Joutsan yhteiskoulu perustettiin
1947 Ensimmäinen koulutalo valmistui
1961 Muutos kahdeksanluokkaiseksi oppikouluksi
                Toinen koulutalo valmistui
1974 Koulu jaettiin lukioksi ja peruskoulun yläasteeksi

 YLEISKATSAUS

Lukuvuosi 1998-1999 oli Joutsan lukion historiassa 25:s ja luokattomana lukiona neljäs. Kokemukset tällaisessa pienemmässäkin lukiossa ovat olleet hyvin myönteisiä. Myös ylioppilastutkinnon hajauttamista syksyyn ja kevääseen käytti lähes jokainen abiturientti hyväkseen.
Lukuvuoden opiskelu on sujunut koulussamme rauhallisen hyvässä hengessä, mikä näkyi myös helmikuisessa mielipidetiedustelussa selvästi.Väki oli suhteellisen tyytyväinen itseensä ja ympäristöönsä. Suurin osa opiskelijoista on ottanut koulutyön riittävän tiiviillä asenteella, mistä ylioppilaskirjoitusten tuloskin osaltaan kertoo.
Lukion yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan on pyritty avaamaan yhteisellä neuvonpidolla ja siitä seuranneilla käytännön toimilla. Kokemukset ovat olleet molemmin puolin niin myönteisiä, että yhteistyötä kannattaa ilman muuta jatkaa ja kehittää.
Kansainvälisiä kontakteja päästiin hoitamaan kevään kynnyksellä 19 opiskelijan ja 5 opettajan matkalla Kilingi-Nömmen keskkooliin Etelä-Viroon.Tuloksena oli monipuolista oppia varsinkin koulutyöstä, luonnonsuojelusta ja liikunnasta ja paljon hyviä ystäviä.Myös Sokrates –toimintaohjelman puitteissa saimme suomalaiseen kevääseen tutustumaan saksalaisen Dresdenin kaupungin Marie Curie –lukion kolme opettajaa ja yhden oppilaan, joiden pitämät oppitunnit, näyttely ja keskustelut toivat monia uusia ideoita hyödynnettäviksi molemmin puolin.Piristeeksi opiskelun lomaan saimme aikaan monia yhteisiä tapahtumia pitkin vuotta ja positiivisen paljon löytyi myös kyvykkäitä vastuunkantajia tilaisuuksia järjestämään.
Lukuvuoden aikana jäi lukion pitkäaikainen rehtori Rauno Kivistö sairasloman jälkeen eläkkeelle ja nyt keväällä koulutyön jättää yli kolme vuosikymmentä palvelleena lehtori Kaija Töyrylä. Esitämme molemmille parhaimmat kiitokset pitkästä, ansiokkaasta työrupeamasta Joutsan lukion hyväksi ja toivotamme heille paljon terveitä päiviä ja sopivasti elämää jokaiseen päivään.
Kiitämme myös koulun ylläpitäjää, Joutsan kuntaa, joka on antanut edelleen riittävän hyvät edellytykset työllemme. Toivottavasti koulutusta osataan arvostaa niukkoinakin vuosina tärkeimpänä yksilön, koko nuorison ja yhteiskunnan tulevan kehityksen varmistajana ja vahvistaja.
Kiitokset vielä monille yhteistyökumppaneillemme vuoden aikana saamastamme tuesta ja avusta.
Lopuksi kiitän erityisesti opettajakollegoita, koulun henkilökuntaa ja opiskelijoita erittäin hyvässä hengessä sujuneesta vuosituhannen viimeisestä lukuvuodesta.
Samalla toivotan kaikille oikein virkistävää kesää!

Paavo Valkonen rehtori

Oppilaskunta

Taksvärkkikeräyksen tuotto oli jälleen hyvä. Keräyksestä saatu 6200 markkaa käytettiin kokonaan Puhdas Elämä Lapselle- kampanjaan.

Oppilaskunnan hallitus: Tuukka Hentinen puheenjohtaja
Anni Saarela sihteeri
Merja Karppinen varapuheenjohtaja
Janne Puistovirta rahastonhoitaja
Sari Sievänen ruokahuollon vastaava

Juhana Welling jäsen
Johanna Paappanen jäsen

Oppilaskunnan hallitus jatkoi Pro Patria- lehden julkaisua ja tänä vuonna ilmestyi kolme numeroa. Lehden menekki on ollut hyvä. Lehden tekoon on osallistunut hallituksen jäsenien lisäksi 5-10 vapaaehtoista. Oppilaskunnan hallitus jatkoi kahvinmyyntiä kello kahden välitunnilla, mutta toiminta lopetttiin heikon menestyksen johdosta. Oppilaskunnan rahoja käytettiin mm. lehtien tilauksiin ja abien virkistystoimintaan. Lisäksi oppilaskunta myöntää stipendin ansioituneelle oppilaskunnan jäsenelle. Varoja tullaan jatkossakin käyttämään lukiolaisten virkistykseen.

Tapahtumia ja tilaisuuksia

17.8.                 koululaisjumalanpalvelus
25.8.        liikuntailtapäivä
12.9.        taksvärkki
13.10       1. vuoden opiskelijoiden vanhempainilta
31.10.-3.11.   Comenius -vierailu Hollantiin (Marja Ollilainen)
26.-27.10.      syysloma
6.11.       nuorten kansanmusiikkiyhtye Luskuttajat
13.11               elokuva "Häntä heiluttaa koiraa"
4.12.                lakkiais- ja itsenäisyysjuhla
18.12.              joululaulutilaisuus kirkossa
19.12.       joulujuhla
14.-18.12.      opetusharjoittelijana Leena Hahtola (äidin kieli)
17.2.        potkiaiset
18.2.                penkinpainajaiset
19.2.       vanhojen päivä
16.3.       nuorisovaalit (nuorten ek-vaalit)
21.4.       Kalevala -esitys (2B)
22.4.       elokuva "Rukajärven tie"
4.5.                EU-tietokilpailu
6.-8.5.       vierailu Viroon Kilingi-Nômmeen (5 opettajaa ja 19 opiskelijaa)
7.-21.5.       Comenius -vierailu Joutsaan Dresdenistä (3 opettajaa ja yksi opiskelija)
31.5.       koululaisjumalanpalvelus Joutsan kirkossa
3.6.                liikuntailtapäivä
4.6.                eri aineiden oppilastöiden näyttely lukiolla
5.6.                lakkiais- ja kevätjuhla, näyttely

Opettajat

Damskägg, Juha, nl, 1994, matematiikka, 883 739
Jokinen, Sari, vl, 1995, äidinkieli, 373 2216; virkavapaana koko lukuvuoden, sijaisena Mirja Kalmari
Kellberg, Jaana, tuntiopettaja,1997, kuvaamataito, 050-5572 380
Kurki, Keijo, vl, 1974, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka, 881 122
Lahti-Markkanen, Leena, nl, 1985, oppilaanohjaus, 878 888
Linjala Jari, nl, 1998, poikien liikunta, terveystieto, 619 792
Mattila, Heikki, vl, 1990, englanti, 882 548
Niemi, Matti, vl, 1998, matematiikka, tietotekniikka, fysiikka, 881 144
Ollilainen, Marja, vl, 1977, saksa ja ranska, 883 749
Pulli Tuulikki, vl, 1972, uskonto, psykologia ja filosofia, 882 557
Torppala, Kaarina, nl, 1971, saksa, 883 353
Tuominen, Markus, tuntiopettaja, 1991, musiikki ja tietotekniikka, 883 096
Töyrylä, Kaija, vl, 1967, biologia ja maantiede, 882 332
Valkonen, Paavo, vl, 1968, historia, 882 474; rehtori
Valkonen, Pirjo, nl, 1976, ruotsi, 882 474
Viitala, Lea, nl, 1967, liikunta, 882 477; vuorotteluvapaana  syyslukukauden, sijaisena Taru Natri

Henkilökunta

Kuitunen, Kirsi, apulaiskanslisti, 1997
Moilanen, Juhani, talonmies-vahtimestari, 1977

Tilastoa

Opiskelijoita lukuvuoden alkaessa 120
Lukuvuoden aikana eronneet 3
Päästötodistuksen saaneet 29

Opiskelijat ja ryhmänohjaajat

1A Heikki Mattila

Grönstrand Sarlotta
Kalinen Jani
Kekkonen Sanna
Kervinen Maija
Koivisto Niina
Liukkonen Sari
Mäkinen Heidi
Naaralainen Reijo
Paappanen Tiina
Pietilä Anna-Kaisa
Pietilä Hanna
Saarela Anni
Salonen Elina
Salonen Hanna
Satusaari Anu
Satusaari Niina
Tammelin Tarja
Taskinen Heidi
Uosukainen Jukka
Vehkasalo Salla
Ylönen Tiina
Österberg Eevaliisa

Eronnut:

Heino Marjaana 7.1.-99

1B Mirja Kalmari

Hamina Timo
Huisman Antti
Hurri Vesa
Häyrinen Ville
Jantunen Hannes
Kalmari Olli
Kuitunen Jenni
Kuitunen Tuomas
Laattala Jukka
Laitinen Jarno
Marttila Tero
Moilanen Noora
Mäkinen Sami
Pekkala Sanna
Raento Kalle
Rantamäki Arto
Ruotsalainen Anu
Ruunula Kalle
Sievänen Asko
Vihtanen Hannu-Pekka
Viinamäki Ilkka
Virtakoivu Juha
Welling Juhana

2A Pirjo Valkonen

Koskinen Marjo
Kuitunen Katja
Leskinen Merja
Lähde Sari
Nalli Heidi
Natri Irina
Niemi Atte
Onali Anna
Paalanen Henna
Puistovirta Janne
Pälvimäki Outi
Raittinen Mikko
Salo Maria
Salste Maria
Sievänen Niina
Sievänen Sari
Suhonen Jani
Tuominen Milla
Vainiomäki Arto
Vanhalahti Elina
Vantanen Kalle
Vilpas Juha

Eronnut:

Slant Janne 7.1.-99

2B Keijo Kurki

Halme Maria
Hentinen Tuukka
Häkkänen Johanna
Iikkanen Elina
Karppinen Merja
Koivikko Hanna-Mari
Kuitunen Taina
Lampinen Sarianna
Mäkinen Riikka
Oksanen Mirja
Pennanen Sanna
Pihlaja Laura
Riihimäki Esa
Salmela Sanna
Sievänen Pauliina
Tuominen Anna
Vallaskangas Tuomas

Eronnut:

Hatara Juha 16.4.-99

3 Tuulikki Pulli

Heinonen Hanna-Leena
Heiska Antti
Hulikkala Juha
Järvinen Anniina
Karhula Tarja
Karhula Taru
Kuitunen Antti
Kuosmanen Marita
Metsänen Elina
Mäki Sanna
Nurminen Pekka
Oksa Anne
Otava Taina
Pasanen Antti
Pesonen Kaisa
Pietilä Saku
Pulkkinen Lasse
Pänkäläinen Jussi
Rantanen Ulla
Romo Iiro
Saarinen Terhi
Salonen Satu
Siihola Maija
Sirén Anna
Soilu Jaana
Solatie Toni
Talikka Hanna-Mari
Tami Tatu
Teppola Laura
Tervala Sanna-Kaisa
Österberg Annamari

UUDET YLIOPPILAAT

SYKSY 1998:

Huisman Tomi

KEVÄT 1999:

Heinonen Hanna-Leena
Heiska Antti
Järvinen Anniina
Karhula Tarja
Karhula Taru
Kuitunen Antti
Kuosmanen Marita
Metsänen Elina
Mäki Sanna
Nurminen Pekka
Oksa Anne
Otava Taina
Pasanen Antti
Pesonen Kaisa
Pietilä Saku
Pulkkinen Lasse
Pänkäläinen Jussi
Rantanen Ulla
Reinikainen Katri
Romo Iiro
Saarinen Terhi
Siihola Maija
Sirén Anna-Maria
Solatie Toni
Talikka Hanna-Mari
Tami Tatu
Teppola Laura
Tervala Sanna-Kaisa
Österberg Annamari

 

 

OPETUKSEN TUNTIJAKO

Oppiaine tai aihealue Kurssit

Yhteiset Syventävät

____________________________________________________________

Äidinkieli 6 2

A1-englanti 6 2

B1-ruotsi 5 2

B2-saksa 8

B3-saksa 8

B2-ranska 8

B3-ranska 8

Lyhyt matematiikka 6 2

Pitkä matematiikka 10 3

Biologia 2 2

Maantieto 2 2

Fysiikka 1 8

Kemia 1 3

Uskonto/ET 3 2

Filosofia 1 2

Psykologia 5

Historia,yhteiskuntaoppi 5 3

Taideaineet 3 3

Musiikki 1-2

Kuvaamataito 1-2

Liikunta,terveystieto 3 3

Oppilaanohjaus 1

___________________________________________________________

Yhteiset kurssit 45-49

Syventävät kurssit väh. 10
____________________________________________________________

Soveltavat kurssit

Elokuva ja teatteri Pohjoismaissa 1

Let`s Talk 1

Paikallishistoria ja sukututkimus 1

Tietotekniikka

Menetelmäkurssi 1

Tietotekniikan työpaja 1

Musiikki ja tietotekniikka 1

Ohjelmointi 1

Tietoliikenne 1

Ympäristötieto 1

____________________________________________________________

Yhteensä vähintään 75

OPPIKIRJAT 1998-2000

Äidinkieli
Kirstinä ym., Kieli ja kirjallisuus
Ylioppilasaineita 1998

Englanti
Westlake ym., Passwords 1-6
Datelines 1-2, Talkshop, Wordfiles

Ruotsi
von Bonsdorff ym., Puls
Ruotsin starttikurssi: Dags Hissen
Ruotsin kurssit 1-2 : Dags 1-2

Saksa ( C)
Jaakamo ym., Neue Adresse 1-3
Bonner ym., Willkommen

Saksa (D)
Martikainen- Florath ym., Kein Problem!

Ranska (D)

Bärlund ym., Sur le vif 1-3

Matematiikka, lyhyt
Aalto ym., Matikka

Matematiikka,pitkä
Kangasaho ym., Pitkä matematiikka 1- 4; Funktiot ja yhtälöt 1 ja 2
Geometria; Analyyttinen geometria

Kemia
Kanerva-Karkela-Valste, Katalyytti peruskurssi
Haavisto ym., Kemia

Fysiikka
Lehto ym., Fysiikka

Maantiede
Kakko ym., Koulun maantieto
Kangasniemi, Tutkin aluetta

Biologia
Tast ym., Koulun biologia

Historia ja yhteiskuntaoppi
Hannula ym., Muutosten maailma 1-7
Kivelä-Nordell, Jokaisen oikeustieto

Uskonto
Marjanen ym., Trilogia
Heininen ym.. Uusi ankkuri

Psykologia
Himberg ym., Psykologia (uusittu painos)

Filosofia
Ahokallio ym., Filosofia Prima
Airaksinen, Lukion filosofia

Musiikki
Helistö ym., Lukion musiikki

Terveystieto
Litmanen ym., Kunnon kirja

 Stipendit, palkinnot ja lahjoitukset

Lukuvuoden päättyessä jaetaan seuraavat stipendit ja   palkinnot:

LC-Hartolan:
Hanna Salonen

Mirja Oksanen
Anna Sirèn

LC-Joutsan:
Noora Moilanen

Tuomas Vallaskangas
Antti Kuitunen
Antti Pasanen
Lasse Pulkkinen
Terhi Saarinen

Annamari Österberg

LC-Joutsa/Jousan:
Susanna Liukkonen
Hannu-Pekka Vihtanen
Pia Ilmonen
Janne Puistovirta
Anna Tuominen

LC-Luhangan:
Saku Pietilä
Ulla Rantanen

Merita Pankin:
Katja Kuitunen

OP-Nuorisopalkinto:
Pekka Nurminen

Luhangan Osuuspankin:
Olli Kalmari

Sysmän Sp, Joutsa:
Juha Virtakoivu

Jousan Seudun Taideseuran:
Elina Salonen

Joutsan Seudun:
Elina Metsänen

LC-Joutsa/Jousa ladyt:
Savuttomalle luokalle: 2B

Lukion oppilaskunnan:
Iiro Romo

Valokuvien tuotosta jaettavat:
Hannes Jantunen
Jukka Laattala
Ilkka Viinamäki

Ida Kilpisen rahasto:
Historian tutkielmasta:
Antti Heiska, Saku Pietilä

ATK-työpajakurssin opinnäytteestä:
Timo Hamina, Arto Rantamäki

Maantiedon tutkielmasta:
Ulla Rantanen

Englannin portfoliosta:
Maria Salo

Ansiokkaasta ja aktiivisesta osallistumisesta koulun musiikkiesityksiin:
Mirja Oksanen

Pro Lingua -mitali:
Anna Sirèn

Kirjapalkinnot:
Gummeruksen:
englanti Sarlotta Grönstrand
ruotsi Kalle Raento
saksa Olli Kalmari
ranska Maria Salo

Pohjola Nordenin:

Anna-Kaisa Pietilä
Vesa Hurri
Tero Marttila

Saksan liittotasavallan suurlähetystön:

Anna Sirèn

Metsäteollisuus ry:n biologian ja maantieteen menestyksekkäästä opiskelusta:
Elina Iikkanen

Nokian menestyksekkäästä opiskelusta
matematiikassa: Antti Kuitunen, Juha Virtakoivu
fysiikassa: Antti Kuitunen, Tuomas Vallaskangas
kemiassa: Lasse Pulkkinen, Mirja Oksanen

MUUT STIPENDIT:

Joutokanavan tunnuksen tekemisestä: Jukka Laattala, Pauliina Sievänen

Suomi Tietoyhteiskunnaksi -ohjelmaan liittyen Opetushallitus on myöntänyt määrärahan:

- stipendeiksi tietotekniikkaa ja tietoliikennettä ansiokkaasti kehittäneille opiskelijoille: Pekka Nurminen, Tuomas Vallaskangas

- vieraskielisten kotisivujen kehittämiseen ja toteuttamiseen seuraaville opiskelijoille: Tuukka Hentinen, Tuomas Vallaskangas, Pauliina Sievänen, Laura Pihlaja,Antti Pasanen, Annamari Österberg

MAOL:n matematiikkakilpailun perussarjassa sijoittui Juha Virtakoivu 1B:ltä valtakunnallisesti jaetulle 4. sijalle.

ILMOITUSASIOITA

Uusi lukuvuosi alkaa maanantaina 16.8.1999 klo 11.00 ja päättyy lauantaina 3.6.2000.
Uusintakuulustelu pidetään perjantaina 13.8.1999 klo 11.30-13.30.
Ilmoittautuminen kuulusteluun viimeistään 2.8. kansliaan sieltä saatavalla lomakkeella.

Syksyn ylioppilastutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään 7.6.1999. Tutkintomaksut on maksettava ilmoittauduttaessa.
Koepäivät:
Kuullunymmärtämiskokeet
ma 13.9. Toinen kotimainen kieli, ruotsi
ti 14.9. Vieras kieli, pitkä oppimäärä
ke 15.9. Vieras kieli, lyhyt oppimäärä
Kirjalliset kokeet
ma 20.9. Äidinkieli I
ke 22.9. Reaalikoe
pe 24.9. Vieras kieli, pitkä oppimäärä
ma 27.9. Äidinkieli II
ke 29.9. Toinen kotimainen kieli, ruotsi
pe 1.10 Matematiikka
ma 3.10. Vieras kieli, lyhyt oppimäärä
Kokeet alkavat klo 9.00. Osallistujien on oltava paikalla klo 8.40.

Koulusta eroavan oppilaan on ilmoitettava eroamisestaan kirjallisesti 3.8. mennessä kansliaan.
Kanslia on suljettuna 5.-30.7.1998.

Joutsassa 5.6.1999

Paavo Valkonen, rehtori

 Sivun alkuun


Sivu päivitetty 21.04.2001
Vierailijoita 5.6.1999 jälkeen: 
Pääsivu
|
Sivukartta |
Ajankohtaista | Kevennyksiä | Koulu | Linkkejä | Multimediaa | Opettajat | Opetussuunnitelma | Opinnäytteitä | Opiskelijat | Toiminta | Vieraskirja | Ylioppilaat |