Sivun loppuun


Liikuntakurssin vaellusretki  


 Lucia-kulkue vanhainkodilla


Satumaista, abien näyttely  

 

KOULU JA SEN VAIHEET:

Osoite:  Savontie 1
19650 Joutsa
Puhelin:  014-8801 145, rehtori
 014-8801 146 tai 040-8290 466, kanslia
Fax:  014-8801 145
Kotisivu:  http://www.joutsa.fi/lukio/
Sähköposti:  lukio@joutsa.fi
Rehtori:  Seppo Degerman, 044-5176 281
Sähköposti:   seppo.degerman@joutsa.fi
Vararehtori:  Tuulikki Pulli, 014-882 557
Koulun ylläpitäjä:  Joutsan kunta
1946 Joutsan yhteiskoulu perustettiin
1947 Ensimmäinen koulutalo valmistui
1961 Muutos kahdeksanluokkaiseksi oppikouluksi
         Toinen koulutalo valmistui
1974 Koulu jaettiin lukioksi ja peruskoulun yläasteeksi

KATSAUS LUKUVUOTEEN 2002 - 2003

Tänään päättyy Joutsan lukion 29:s lukuvuosi. Joutsan lukiosta on aikojen saatossa kehittynyt monipuoliset opiskelumahdollisuudet tarjoava opinahjo alueen nuorisolle. Ennen kaikkea lukiomme on hyvä yleislukio, joka pystyy tarjoamaan hyvät eväät kaikille lukiolaisille jatko-opintoja varten. Lukiossamme on tarjolla runsaasti syventäviä kursseja, erityisesti kirjoitettavissa aineissa. Tarjolla on myös monipuolinen valikoima soveltavia kursseja. Kuluneen lukuvuoden aikana on tarjottu monta kurssia tietotekniikkaa, ympäristötietoa, liikennekasvatusta ja mediatietoutta. Taideaineissa ja liikunnassa on mahdollisuus suorittaa lukiodiplomi. Suullisen kielitaidon kokeet englannissa, ruotsissa ja saksassa ovat olleet myös opiskelijoiden suosiossa.

Lukio on ollut aktiivisesti luomassa suhteita ympäröivään yhteiskuntaan. Opintokäyntejä on tehty eri kohteisiin. Lukio oli mm. keväällä 2003 mukana Keski-Suomen yrittäjyystalkoissa Joutsenlammella. Eräs todella mielenkiintoinen hanke on ollut Pekkasten soranottopaikan maisemointiprojekti, joka toteutettiin lukion, Joutsan kunnan ja Keski-Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Kyseessä on ollut esimerkillinen pilottihanke, jonka tuloksia tullaan todennäköisesti hyödyntämään muissakin oppilaitoksissa. Toivottavasti voimme jatkaa tätä hyvin alkanutta yhteistyötä jatkossakin.

Paikkakuntamme sotien veteraaneille lukio on järjestänyt itsenäisyysjuhlakonsertin jo neljännen kerran. Samassa tilaisuudessa Vapauden viesti siirtyi juhlallisin menoin abeilta kakkosille. Wanhojen päivänä vanhat kunnostautuivat jälleen tarjoamalla Vanhainkodilla hienoja tanssiesityksiä . Vanhojen juhla, jossa huoltajat olivat kunniavieraina, oli jälleen hieno osoitus siitä, että lukiolaiset osaavat järjestää näyttäviä juhlia. Kiitos siitä kuuluu ennen kaikkea ykkösille ja kakkosille ja tietenkin liikunnanopettajille ja ryhmänohjaajille.

Kodin ja koulun yhteistyötä on jatkettu entiseen malliin. Syksyllä pidettiin ykkösten ja keväällä kakkosten vanhempainillat. Lisäksi opiskelijoiden huoltajat ovat kiitettävästi olleet mukana eri tapahtumissa.

Kansainvälisyyskasvatuksen merkeissä koulullamme vieraili Suomen YK-nuori Heini Utunen kertomalla YK:n avustustoiminnasta lukiolaisille. Kesällä 2002 olivat saksan opiskelijat opettajiensa johdolla vierailemassa Dresdenissä Marie-Curie-Gymnasiumissa. Vierailun kustannuksista vastasi pääasiassa Opetushallitus. Kevään aikana olivat koulumme oppilaat Laura Saltiola ja Jari Saltiola Pohjola - Nordenin järjestämillä pohjoismaisilla tiedotuspäivillä. Lisäksi Jari Saltiola oli Pohjola – Nordenin stipendin turvin kieli- ja kulttuurimatkalla Ruotsissa kevään aikana.

Lukiolain velvoitteiden mukaan lukiossamme on lukuvuoden aikana toteutettu arviointia kyselyin ja keskusteluin. Arvioinnin tuloksia on myös pyritty hyödyntämään lukion toiminnan kehittämisessä. Mainittakoon, että keväällä tehdyn koulun kouluviihtyvyyskartoituksen mukaan lukiolaiset ovat sangen tyytyväisiä koulussa vallitsevaan työilmapiiriin ja opettajien ammattitaitoon. Ulkoisiin puitteisiin sitä vastoin ei oltu yhtä tyytyväisiä. Lähinnä luokkien oppilaskalusteisiin oltiin tyytymättömiä.

Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa lukion toimintaa. Oppilaskunnan hallitus järjesti syksyllä taksvärkkikeräyksen ja ennen kevään eduskuntavaaleja lukiolla nuorisovaalit. Lisäksi se on omalla panoksellaan vaikuttanut lukion toimintaan. Oppilaskunnalla on merkittävä rooli koulun kehittämistyössä, jos se niin haluaa. Sen kannanottoja on syytä kuunnella herkällä korvalla.

Lukio on saanut edelleen kiitettävästi tukea eri tahoilta. Joutsan kunta on kiitettävästi tukenut oman lukion toimintaa. Uutena rehtorina olen erityisesti pannut merkille sen, että täällä päättäjät ja viranhaltijat arvostavat sivistystointa. Lukiolla on suhteellisen hyvät toimintaedellytykset tällä hetkellä jatkaa omalla paikkakunnalla ainoana toisen asteen oppilaitoksena.

Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita ja niitä tahoja, jotka ovat muistaneet nuoria stipendein ja kirjapalkinnoin. Antamanne tuki on erinomainen kannustin nuorille.

Kiitän vahtimestari-talonmies Juhani Moilasta, joka yli 25 vuoden palvelun jälkeen jäi eläkkeelle syyskuussa 2002. Hän on tehnyt todella arvokasta työtä koko kouluyhteisön hyvinvoinnin kannalta.

Rehtori Paavo Valkonen jäi pitkän työrupeaman jälkeen eläkkeelle 31.1.2003. Hän ehti toimia pitkälti yli 30 vuotta Joutsan koululaitoksen palveluksessa ensin lukion historian vanhempana lehtorina ja lopuksi lukion rehtorina. Allekirjoittaneen oli helppo ottaa rehtorin vaativa tehtävä vastaan, koska Paavo oli omalla persoonallisella tavallaan luonut hyvät työskentelyolosuhteet. Kiitän häntä opettajien, opiskelijoiden ja muun henkilökunnan puolesta siitä arvokkaasta työstä, jota hän on tehnyt lukiomme eteen.

Lopuksi kiitän koko lukion väkeä opiskelijoita, opettajia ja henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä ja toivotan kaikille virkistävää kesälomaa.

Joutsassa 31.5.2003

Seppo Degerman
Joutsan lukion rehtori

OPPILASKUNTA

Oppilaskunnan hallitukseen kuuluu 12 jäsentä ja opettajajäsen. Oppilaskunta on järjestänyt syksyllä taksvärkkikeräyksen ja keväällä nuorisovaalit.

Oppilaskunnan hallitus:
Kalle Hölttä puheenjohtaja
Jari Saltiola varapuheenjohtaja
Jaakko Lepistö sihteeri
Antti Huuskonen rahastonhoitaja
Susanna Tommola tilintarkastaja
Jaakko Åkman tilintarkastaja
Heidi Laaksonen jäsen, 1A:n luottamusoppilas
Heli Niemi jäsen, 1B:n luottamusoppilas
Jenni Lehtimaa jäsen, 2A:n luottamusoppilas
Miia Valtonen jäsen, 2B:n luottamusoppilas
Harri Metsänen jäsen, 3A:n luottamusoppilas
Matti Riihimäki jäsen, 3B:n luottamusoppilas
Pirjo Valkonen opettajajäsen

OPETTAJAT

Nieminen Mira, tuntiopettaja, 2002 kuvataide
Jokinen, Sari, vl, 1995 äidinkieli 373 216
Kurki, Keijo, vl, 1974 matem., fysiikka, kemia ja tietotekniikka 881 122
Lahti, Satu, vl, 1999 biologia, maantiede, ympäristötieto 0400-849 722
Lahti-Markkanen, Leena, nl, 1985 oppilaanohjaus 878 888
Linjala, Jari, nl, 1998, virkavapaalla koko lukuvuoden, 
sijaisena Timo Loukkola
liikunta, terveystieto,  619 792
Mattila, Heikki, vl, 1990 englanti, 882 548
Mustikkamaa-Jokelainen Piia, LM liikunta, terveystieto 0500-599 537
Niemi, Matti, vl, 1998 matematiikka, tietotekniikka, fysiikka 881 144
Ollilainen, Marja, vl, 1977 saksa ja ranska  
Pulli, Tuulikki, vl, 1972 uskonto, psykologia ja filosofia 882 557
Torppala, Kaarina, nl, 1971 saksa 883 353
Tuominen, Markus, tuntiopettaja, 1991 musiikki ja tietotekniikka 883 096
Valkonen, Paavo, vl, 1968, eläkkeelle 31.1.2003 historia; rehtori
Valkonen, Pirjo, nl, 1976 ruotsi 882 474
Vuori Mika, tuntiopettaja, 2000 historia

HENKILÖKUNTA

Brofelt, Irma, laitoshuoltaja
Puttonen, Jaana, laitoshuoltaja
Virolainen, Airi, laitoshuoltaja
Kuitunen, Eira, ravitsemuspäällikkö
Heino, Anja, ravitsemustyöntekijä
Niemi, Tuula, ravitsemustyöntekijä
Moilanen, Juhani, talonmies-vahtimestari, 1977; eläkkeelle 11.9.2002
Valtonen, Veijo, huoltomies
Kuitunen, Kirsi, kanslisti

TILASTOA

Opiskelijoita lukuvuoden alkaessa 153
Lukuvuoden aikana eronneet 1
Lukuvuoden aikana tulleet 0
Päättötodistuksen saaneet 48

OPISKELIJAT JA RYHMÄNOHJAAJAT

1A Satu Lahti
Heiska Eeva
Hiltunen Jaana
Hynninen Elina
Kivisaari Kati
Koskenniemi Joonas
Koskinen Salla
Kuisma Elina
Kuitunen Johanna
Kuitunen Minna
Laaksonen Heidi
Laitinen Jari
Leppäketo Riitta
Mankki Maija
Manninen Heidi
Mattila Henna
Metsänen Heli
Nissinen Ruth
Olkkonen Jukka
Pitkänen Vesa
Pullinen Samuli
Pylkkänen Suvi
Raittinen Kaisa
Riitaoja Mari
Saarela Marika
Saari Mikko
Savolainen Jussi
Sirviö Jonna
Tamminen Loviisa
Tourunen Ville
Tuominen Marleena
Viinamäki Ilona
Vikman Marika
Virtanen Elisa

 

1B Matti Niemi
Aarnio Emmi
Dammert Elisa
Dufva Anu
Elfvengren Jouni
Hamina Aleksi
Hietala Antti
Kahilampi Tommi
Kokko Noora
Koskinen Sonja
Kärkkäinen Taneli
Kärkäs Melina
Lepistö Jaakko
Maunula Joni
Niemi Heli
Paajanen Mika
Peltonen Paavo
Pietilä Veli-Pekka
Purojärvi Joonas
Pälvimäki Heli
Rajahonka Tytti
Saltiola Sami
Suuronen Henry
Tommola Susanna
Ulmanen Henri
Ulmanen Mirka
Valkonen Merja
Vilkman Jaana
Åkman Jaakko
2A Sari Jokinen 
Heinonen Tuija
Hölttä Kalle
Kangas Minna
Koskenniemi Henriikka
Lahtinen Juho
Lehtimaa Jenni
Lehtinen Riikka
Leppänen Titta
Levälahti Elina
Lyytinen Liisa
Monto Marjukka
Mustonen Saara
Paappanen Henri
Peltonen Jarmo
Pylsy Elina
Pynnönen Topi
Rantanen Pauliina
Rossi Hanna
Sairanen Taru
Soilu Anne
Soilu Johanna
Suhonen Heini
Tikander Suvi
Vekkeli Annaliina
2B Tuulikki Pulli
Haavistola Risto
Huuskonen Antti
Inkeroinen Tero
Jeppesen Tanja
Lähde Ann-Mari
Malin Sami
Pasanen Jussi
Purojärvi Joni
Rantanen Marianne
Saltiola Jari
Saltiola Laura
Seppälä Tanja
Valtonen Miia
Virtakoivu Elina
Virtanen Tiina
Virtanen Valtteri
3A Keijo Kurki
Aarnio Juho

Autere Karoliina
Dammert Laura
Grönstrand Hiski
Haukijärvi Roni
Kokko Jouni
Lahti Antti
Lahtonen Anu-Maria
Laitinen Tiia
Lamberg Vesa
Metsänen Harri
Nieminen Mikko
Onali Mikko
Otava Jonna
Paalanen Hanna
Partanen Antti
Partanen Henrikki
Peiponen Janne
Pekkala Esko
Pölkki Jesse
Ruskeala Tiina
Saari Juho
Saarinen Elina
Salonen Aki
Sievänen Kirsi
Suuronen Otto
Tammelin Heli
Tenhunen Mika
Tähtinen Tomi
Ylönen Teemu
3B Pirjo Valkonen
Hölttä Marita

Jauhiainen Arttu
Koskinen Ilkka
Kuisma Heikki
Kämppi Ville
Lepistö Elina
Liukkonen Petri
Lyytinen Sanni
Lång Tarja
Mankki Matti
Monto Maiju
Otava Jouni
Pulkkinen Hannele
Pänkäläinen Emma
Rajahonka Matti-Petteri
Riihimäki Matti
Riitaoja Mikko
Rossi Jere
Salmela Kimmo
Tamminen Eemil
Viinikainen Tanja

UUDET YLIOPPILAAT
KEVÄT 2003
Autere Karoliina
Dammert Laura
Haukijärvi Roni
Hölttä Marita
Jauhiainen Arttu
Koskinen Ilkka
Kuisma Heikki
Kämppi Ville
Lahti Antti
Lahtonen Anu-Maria
Laitinen Tiia
Lamberg Vesa
Lepistö Elina
Liukkonen Petri
Lyytinen Sanni
Lång Tarja
Mankki Matti
Metsänen Harri
Monto Maiju
Otava Jonna
Otava Jouni
Paalanen Hanna
Partanen Antti
Partanen Henrikki
Pekkala Esko
Pulkkinen Hannele
Pänkäläinen Emma
Rajahonka Matti-Petteri
Riihimäki Matti
Riitaoja Mikko
Rossi Jere
Ruskeala Tiina
Saarinen Elina
Sievänen Kirsi
Suuronen Otto
Tammelin Heli
Tähtinen Tomi
Viinikainen Tanja

Tapahtumia ja tilaisuuksia
14.8. Lukuvuoden alkajaistilaisuus
14.8. Koululaisjumalanpalvelus kirkossa
2.9. Liikuntailtapäivä
7.9. Taksvärkki
9.9.-30.9. Syksyn ylioppilaskirjoitukset
8.10. Ykkösten vanhempainilta
8.10. Lukion matematiikkakilpailu
16.10-18.10 Syysloma
30.10. Konsertti
30.10. Abi-info
30.10. Musikaalimatka Jyväskylään
1.11. Opiskelijainfo
6.11. Ykkösen opiskelijat Hutungissa
6.11.-28.11. 3 A:n kuvataideryhmän näyttely kirjastossa
12.11. Lukion fysiikkakilpailu
14.11. Lukion kemiakilpailu
28.11. Suomen YK-nuori Heini Utunen lukiolla
5.12. Itsenäisyysjuhlakonsertti
13.12. Lucia-tilaisuus
20.12. Joululaulutilaisuus kirkossa
21.12. Lukion joulujuhla
21.12. Syyslukukausi päättyy
7.1. Kevätlukukausi alkaa
10.2.-12.2 Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat
12.2. Potkiaiset
13.2. Penkinpainajaiset
14.2. Vanhojen päivä
24.2.-28.2. Talviloma
17.3.-31.3. Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat
25.3. Yrittäjyystalkoot
29.4. Kakkosten vanhempainilta
31.4. Elokuva "Nousukausi"
26.5. Koululaisjumalanpalvelus
30.5. Liikuntailtapäivä
31.5. Lakkiaiset ja kevätjuhla

OPPIKIRJAT 2003-2004

Äidinkieli
 
Syksyllä 2003 alkavat:
Hakulinen, Kivelä, Parko, ym.: Lukiolaisen äidinkieli ja kirjallisuus I
 Jatkavat: Grunn ym., Kivijalka. Lukion äidinkielen ja kirjallisuu- den oppikirja.
 Ylioppilasaineita 2003

Englanti 
Kallela ym., Highlights 1-6
Datelines 1-2, Talkshop, Wordfiles

Ruotsi 
Ruotsin starttikurssi: Dags Hissen, WSOY
Ruotsin kurssit 1-2: Dags 1-2
Saksa ( C) Jaakamo ym., Neue Adresse 1-6

Saksa (D) 
Kelkka ym. Kurz und gut 1-3

Ranska (D) 
Bärlund ym., Sur le vif 1-6

Matematiikka, lyhyt
Aalto ym., Matikka

Matematiikka,pitkä
Kangasaho ym., Pitkä matematiikka

Kemia 
Lehtiniemi ym.. Mooli

Fysiikka 
Lehto ym., Fysiikka

Maantiede 
Kakko ym., Koulun maantieto

Biologia 
Valste ym., Elämä
Turunen, Biologia. Ihminen
Tast, ym., Biologian sovelluksia

Historia ja yhteiskuntaoppi
Hannula ym., Muutosten maailma 1-7

Kivelä-Nordell, Jokaisen oikeustieto

Uskonto 
Marjanen ym., Trilogia
Heininen ym.. Uusi ankkuri

Psykologia 
Himberg ym., Psykologia (uusittu painos), WSOY

Filosofia 
Ahokallio ym., Filosofia Prima
Airaksinen, Lukion filosofia

Musiikki 
Kasper-Lampila: Amadeus, OTAVA

Terveystieto 
Litmanen ym., Kunnon kirja, WSOY

OPETUKSEN TUNTIJAKO

 Kurssit      
 Oppiaine tai aihealue  Pakolliset  Syventävät  Soveltavat
 Äidinkieli 6 2 3
 A1 - englanti 6 2 1
 B1 - ruotsi 5 2 1
 B2 - saksa   8  
 B3 - saksa   8  
 B2 - ranska   8  
 B3 - ranska   8  
 Lyhyt matematiikka 6 3  
 Pitkä matematiikka 10 4  
 Biologia 2 2 1
 Maantieto 2 2  
 Fysiikka 1 9  
 Kemia 1 3  
 Uskonto/ET 3 2  
 Filosofia 1 2  
 Psykologia   6  
 Historia, yhteiskuntaoppi 5 3 1
 Taideaineet 3 3  
 Musiikki 1-2 3  
 Kuvataide  1-2 3  
 Liikunta 2 3  
 Terveystieto 1 2  
 Oppilaanohjaus 1    
 Tietotekniikka     6
 Menetelmäkurssi      1
 Tietotekniikan työpaja     1
 Musiikki ja tietotekniikka     1
 Ohjelmointi     1
 Tietoliikenne     1
 Tiedonhallinta     1
 Liikennekasvatus     1
 Mediakurssi     1
 Tekstiilityön kurssi     1
        
 Pakolliset kurssit 45-49      
 Syventävät kurssit       vähintään 10       
 Soveltavat kurssit               
 Yhteensä vähintään  75         

 

STIPENDIT JA PALKINNOT 2002-2003

LC-Hartolan: 
Anu Dufva
Ilona Viinamäki
Elina Virtakoivu

LC- Joutsan: 
Hannele Pulkkinen
Tiina Virtanen

LC-Joutsa/Jousan: 
Petri Liukkonen
Jouni Otava
Mikko Riitaoja
Kirsi Sievänen

LC-Luhangan oman alueensa ylioppilaille:
Laura Dammert
Tarja Lång
Heli Tammelin
Tanja Viinikainen

Nordean: 
Emma Pänkäläinen
Jari Saltiola

OP-Nuorisopalkinto: 
Emma Pänkäläinen

Luhangan Osuuspankin:
Elisa Dammert
Jaana Vilkman

Sysmän Sp., Joutsan:
Antti Huuskonen

Joutsan Seudun Taideseuran:
Jukka Olkkonen

Joutsan Seudun: 
Ville Kämppi

Lukion oppilaskunnan:
Elina Lepistö

Ida Kilpisen rahaston:
Risto Haavistola
Marianne Rantanen
Laura Saltiola
Tanja Seppälä
Heini Suhonen
Susanna Tommola

sekä englannin taitajat:
Aleksi Hamina
Sami Malin

Itä-Hämeen: 
Matti Rajahonka

Joutsan Kirja- ja paperikaupan:
Otto Suuronen

Pro Lingua –mitali: 
Emma Pänkäläinen
Matti Rajahonka

Pro Scientica- mitali: 
Emma Pänkäläinen

Kirjapalkinnot:
Pohjola-Nordenin:
Noora Kokko
Melina Kärkäs
Tytti Rajahonka

Saksan liittotasavallan suurlähetystön:
Arttu Jauhiainen

WSOY:n:
Laura Dammert

Metsäteollisuus r.y:n:
Ilkka Koskinen

Kemian teollisuus:
Pänkäläinen Emma

Nokian:
matematiikka:Mikko Riitaoja
fysiikka: Jouni Otava
kemia: Matti Rajahonka

Sverigekontakt i Finland rf:
Marita Hölttä

Parhaimmat kiitoksemme kaikille lahjoittajille arvokkaasta tuestanne!

ILMOITUSASIOITA

Uusi lukuvuosi alkaa ti 12.8.2003 ja päättyy la 29.5.2003. Uusintakuulustelu pidetään ma 11.8.2003 klo 11-13 lukiolla. Ilmoittautuminen uusintakuulusteluun viimeistään ma 4.8.2003 kansliaan sieltä saatavalla lomakkeella.

TARPEELLISIA AIKOJA

Taksvärkki la 6.9.
Syysloma ke-pe 15. - 17.10.
Joululoma ma 22.12.2003 - ma 5.1.2004
Abien viimeinen koulupäivä to 12.2.
Talviloma ma 23.2. - la 28.2.

SYKSYN YLIOPPILASTUTKINTO

Ilmoittautuminen viimeistään 5.6.2003 klo 15 lukion kansliaan.Tutkintomaksusta lähetetään tilisiirtolomake kotiin.

Koepäivät syksy 2003

Kuullunymmärtämiskokeet:
ma 8.9. toinen kotim., ruotsi klo 8.30-9.00
ti 9.9. vieras kieli, pitkä oppim. klo 8.30-9.00
ke 10.9. lyhyt kieli, saksa klo 8.30-9.00
ranska klo 11.00-12.00

Kirjalliset kokeet:
ma 15.9. äidinkieli I
ke 17.9. reaalikoe
pe 19.9. toinen kotim., ruotsi
ma 22.9. äidinkieli II
ke 24.9. matematiikka
pe 26.9. vieras kieli, pitkä
ma 29.9. lyhyt kieli, saksa, ranska

Kokeet alkavat klo 9.00 ja osallistuvien on oltava paikalla klo 8.40.

LUKION KANSLIA
on suljettuna ajalla 30.6. - 1.8.2003.

Joutsa 31.5.2003

Seppo Degerman
rehtori

Sivun alkuun


Sivu päivitetty 01.06.2003
Vierailijoita
1.6.03 jälkeen: 
Ilmainen www-laskuri

Pääsivu | Sivukartta | Ajankohtaista | Kevennyksiä | Koulu | Linkkejä | Multimediaa | Opettajat | Opetussuunnitelma | Opinnäytteitä | Opiskelijat | Toiminta | Vieraskirja | Ylioppilaat |