Sivun loppuun
Liikuntailtapäivä                                                                           

Itsenäisyysjuhla ja oppilaskonsertti

Penkkarit     

Wanhojen tanssit

                                                                            

KOULU JA SEN VAIHEET:

Osoite:  Savontie 1
19650 Joutsa
Puhelin: (014) 8801 145
Fax:  (014) 8801 145
Kotisivu:  http://www.joutsa.fi/lukio/
Sähköposti:  lukio@joutsa.fi
Rehtori:  Paavo Valkonen, Joutsa, (014) 882 474
Sähköposti:  rehtori.lukio@joutsa.fi
Vararehtori:  Tuulikki Pulli, Joutsa, (014) 882 557
Koulun ylläpitäjä:   Joutsan kunta
   
1946 Joutsan yhteiskoulu perustettiin
1947 Ensimmäinen koulutalo valmistui
1961 Muutos kahdeksanluokkaiseksi oppikouluksi
         Toinen koulutalo valmistui
1974 Koulu jaettiin lukioksi ja peruskoulun yläasteeksi

 

KATSAUS LUKUVUOTEEN 2001 – 2002

Lukuvuosi 2001 – 2002 oli Joutsan lukion historiassa 28:s ja luokattomana lukiona seitsemäs. Tänä aikana on kehitetty opetussuunnitelmaa tavoitteena tarjota monipuoliset opiskelumahdollisuudet oman alueen nuorille, mutta pääpaino on kuitenkin pyritty pitämään ja on varmasti jatkossakin järkevää pitää jatko-opintojen kannalta tärkeissä aineissa unohtamatta kuitenkaan erilaisten taipumusten ja harrastusten huomioonottamista esim. taito- ja taideaineiden osalta. Mukana on ollut tietoja ja taitoja syventäviä kursseja lähes kaikissa oppiaineissa. On tarjottu tietotekniikkaa, ympäristötietoa, liikennekasvatusta ja mediatietoutta. Lukiodiplomin on voinut tehdä kuvataiteen lisäksi liikunnassa. Abit suorittivat runsaasti myös suullisen kielitaidon kokeita englannin, ruotsin ja saksan kielissä.
Koulun ulkopuolelle on pidetty yhteyksiä opettajien ja opiskelijoiden opintokäynneillä eri kohteissa. Mielenkiintoisena hankkeena on ollut Pekkasten soranottopaikan maisemointi, jossa lukio on kunnan ja Keski – Suomen ympäristökeskuksen kanssa ollut toteuttamassa ympäristön kohentamista käytännössä. Samalla Joutsan lukion kokemuksia pilottihankkeena aiotaan hyödyntää muuallakin.
Paikkakunnan sotiemme veteraaneille lukiolla oli kunnia tarjota kolmannen kerran itsenäisyysjuhlakonsertti. Samalla veteraanien Vapauden viesti siirtyi abeilta kakkosille. Wanhojen päivänä vieraili kakkosten tanssiryhmä Vanhainkodilla esiintymässä kiitolliselle yleisölle ja itse juhlassa lukiolla nautti lähes sadan hengen vierasjoukko onnistuneesta ykkösten ja kakkosten ohjelmasta.
Kodin ja koulun yhteistyötä tukivat syksyllä ykkösten ja keväällä kakkosten vanhempainillat sekä monien vanhempien mukanaolo eri tapahtumissa.
Kansainvälisiä vieraita meillä oli syksyllä opettaja Keniasta uskontotunneilla ja keväällä rumpuyhtye Burkina Fasosta luovuttaen samalla aidon kotimaansa rummun taksvärkkiäänestyksen valtakunnallisena palkintona lukiolle. Lähes koko lukuvuoden ajan saatiin hyödyntää myös saksalaisen opetusharjoittelijan taitoja eri tunneilla.
Työn arviointia on toteutettu kyselyillä ja keskusteluilla ja saatuja tuloksia on pyritty hyödyntämään toiminnan kehittämisessä.
Viime kesänä toteutettu lukion ikkunoiden, ilmastoinnin ja paloturvallisuuden parantaminen on merkittävästi kohentanut työskentelyoloja ja viihtyisyyttä.
Lukion oppilaskunta on lukuvuoden aikana toiminut kiitettävän vireästi järjestämällä erilaisia tapahtumia, joiden kautta eri tehtävissä mukana olleet ovat saaneet hyvää käytännön kokemusta tällaisten projektien hoitamisesta. Oppilaskunnan hallitus on osallistunut aktiivisesti myös monien koulua koskevien asioiden käsittelyyn ja oma lehti Pro Patria on ilmestynyt entiseen tapaan.
Lukio on saanut edelleen kiitettävästi tukea eri tahoilta. Ensinnä kiitämme Joutsan ja ympäristökuntien veronmaksajia , että he ovat päättäjiensä myötävaikutuksella luoneet meille hyvät toimintaedellytykset jatkaa omalla paikkakunnalla nuorten keskiasteen koulutusta. Työhön on saatu merkittävää tukea myös monilta kunnan viranhaltijoilta. Näin pystymme yhdessä omalta osaltamme edistämään maaseudun elinvoimaisena säilymistä, mikä tänä päivänä ei ole vähäinen asia.
Parhaat kiitokset myös monille muille yhteistyökumppaneille ja nuoria stipendein muistaneille. Tällainen tuki on samalla kannanotto tehdyn työn ja yrittämisen arvostuksesta, mikä aina positiivisena palautteena kannustaa uusiin tavoitteisiin.
Lopuksi kiitän erityisesti lukuvuoden aikana yli 30 vuoden työrupeaman jälkeen "oloneuvoksettareksi" jäänyttä Lea Viitalaa ansiokkaasta työstä nuorison liikuttamisessa koulussa ja koulun ulkopuolella ja koko lukion väkeä – opettajakollegoita, opiskelijoita ja henkilökuntaa – erittäin hyvästä yhteistyöstä. Mukavassa ilmapiirissä ja sopivan haasteellisissa tehtävissä työn tulos on aina parhain. Sen takia kannattaa joka organisaatiossa niin päättäjien kuin tekijöidenkin aina kiinnittää hyvän työilmapiirin ja sitä kautta jaksamisenkin edistämiseen erityistä huomiota.
Näissä mietteissä toivotan kaikille oikein virkistävää kesää – ja sopivasti elämää päiviin!

Paavo Valkonen
rehtori

OPPILASKUNTA

Taksvärkki oli jälleen onnistunut ja tuotto suuntautui Burkina Fasoon. Taksvärkin ansiosta saimme lukiolle käsintehdyt rummut.

Oppilaskunnan hallitus

Ville Kämppi  puheenjohtaja
Elina Lepistö  sihteeri
Tomi Tähtinen  varapuheenjohtaja
Emma Pänkäläinen  rahastonhoitaja
Antti Huuskonen  jäsen, tilintarkastaja
Kalle Hölttä  jäsen, tilintarkastaja
Jenni Lehtimaa/Johanna Soilu   jäsen, 1 A:n luottamusoppilas
Miia Valtonen  jäsen, 1 B:n luottamusoppilas
Harri Metsänen  jäsen, 2 A:n luottamusoppilas
Matti Riihimäki  jäsen, 2 B:n luottamusoppilas
Elina Aarnio  jäsen, 3 A:n luottamusoppilas
Kalle Schnitzer  jäsen, 3 B:n luottamusoppilas

Oppilaskunnan hallitus jatkoi Pro Patria - lehden julkaisua ja tänä lukukautena ilmestyi kaksi numeroa. Lehden teossa on ollut mukana oppilaskunnan hallituksen jäseniä ja muutamia vapaaehtoisia.

Tänä vuonna oppilaskunnan hallitus järjesti jo perinteeksi muodostuneen vappuriehan.

JAKSON KEHUT –  PALKINTO 2001 - 2002

Lukuvuoden alusta alettiin jakaa kunkin jakson lopussa tunnustuspalkinto ao. jakson aikana ansioituneelle opiskelijalle tai ryhmälle. Palkinnot saatiin lahjoituksina.

1.jakso: Elina Aarnio 3A : Taksvärkki –keräyksen ansiokas hoitaminen ( lahj. KSOP)
2.jakso: 2B : koko ryhmällä erittäin pienet poissaolot ja myöhästymiset, hyvä asenne työntekoon
3.jakso: Anu Lahtonen, Heli Tammelin 2A : ansiot joulujuhlan järjestelyissä ( Kesport Slant)
4.jakso: Miia Valtonen, Jari Saltiola 1B: Wanhojen päivän onnistunut juontaminen
5.jakso: Johanna Soilu, Titta Leppänen 1A: tanssiryhmien tuloksia tuottanut ohjaus ( Joutsan Konepalvelu)
6.jakso:

Tapahtumia ja tilaisuuksia

14.8. lukuvuoden alkajaistilaisuus
14.8. koululaisjumalanpalvelus kirkossa
27.8. liikuntailtapäivä
8.9. taksvärkki Burkina Faso – keräykseen
10.9.-1.10. ylioppilaskirjoitukset
2.10. valmennustiimin abi-info
4.10. 1. vuoden opiskelijain vanhempainilta
9.10. lukion matematiikkakilpailu
24.-26.10. syysloma
6.11. lukion fysiikkakilpailu
8.11. lukion kemiakilpailu
5.12. itsenäisyysjuhlakonsertti kunniavieraina sotiemme veteraanit
10.-11.12. opettaja Eunice Kimaliro Keniasta uskontotunneilla vieraana
13.12. Lucia- tilaisuus
18.12. saksan lukijain vierailu Saksan suurlähetystöön, Goethe- Instituuttiin ja Saksalaiseen kirjastoon
20.12. joululaulutilaisuus kirkossa
21.12. lukion joulujuhla
22.12.-4.1. joululoma
vko 3 opetusharjoittelussa Eeva Hallikari (äidinkieli) ja Kati Suuronen (englanti)
31.1. Matti Leiwo -kielioppikisa
11.-13.2. ylioppilaskirjoitukset ( kuuntelukokeet) 13.2. potkiaiset
14.2. penkinpainajaiset
15.2. vanhojenpäivä
25.2.-1.3. talviloma
11.3.-25.3. ylioppilaskirjoitukset
12.3. elokuva "Aleksis Kiven elämä" Kinossa
11.4. kakkosten vanhempainilta
15.4. lukion ilmaisutaidon ryhmän teatteriesitys "Lumikki ja 7 kääpiötä"
16.4. rumpuyhtye Burkina Fasosta
30.4. vappujuhlat 27.5. koululaisjumalanpalvelus kirkossa
31.5. liikuntailtapäivä
29.-31.5. TET 2AB
1.6. lakkiais- ja kevätjuhla ja oppilastöiden näyttely

Lisäksi eri aineiden opintoryhmät ovat useilla vierailuilla omalla paikkakunnalla ja Jyväskylässä tutustuneet ao. alan käytännön toimintaan.

OPETTAJAT

Hautanen, Jonna tuntiopettaja, 2001, kuvataide  
Jokinen, Sari, vl, 1995; virkavapaana 3.7.2000 alkaen, 
sijaisena FM Erja Ruotsalainen 14.8.-10.12.01 ja 
10.12.01 alkaen FM Tuuli Pekola
äidinkieli  
Kurki, Keijo, vl, 1974 matematiikka., fysiikka, kemia ja tietotekniikka  881122
Lahti, Satu, vl, 1999, äitiyslomalla 25.9.01 alkaen,
sijaisena Riikka Ojala ja 10.3. alkaen Timo Pylvänäinen 
biologia, maantiede, ympäristötieto  
Lahti-Markkanen, Leena, nl, 1985 oppilaanohjaus 878 888
Linjala, Jari, nl, 1998,  poikien liikunta, terveystieto,  619 792
Markkanen, Markku, tuntiopettaja, 2000 historia  
Mattila, Heikki, vl, 1990 englanti 882 548
Niemi, Matti, vl, 1998 matematiikka, tietotekniikka, fysiikka 881 144
Ollilainen, Marja, vl, 1977 saksa ja ranska 883 749
Pulli, Tuulikki, vl, 1972 uskonto, psykologia ja filosofia 882 557
Torppala, Kaarina, nl, 1971 saksa 883 353
Tuominen, Markus, tuntiopettaja, 1991 musiikki ja tietotekniikka 883 096
Valkonen, Paavo, vl, 1968 historia, rehtori 882 474
Valkonen, Pirjo, nl, 1976 ruotsi 882 474
Viitala, Lea, nl, 1967,  
1.12.01 alkaen LM Piia Mustikkamaa-Jokelainen
liikunta 882 477

HENKILÖKUNTA

Kuitunen, Kirsi, apulaiskanslisti, 1997; virkavapaana 25.4.01 - 7.3.02, sijaisena Arja Damskägg
Moilanen, Juhani, talonmies-vahtimestari, 1977
Valtonen, Veijo
Sievänen, Eero
Kuitunen, Eira, ravitsemuspäällikkö
Heino, Anja, ravitsemustyöntekijä
Niemi, Tuula, ravitsemustyöntekijä
Brofelt, Irma, laitoshuoltaja
Puttonen, Jaana, laitoshuoltaja
Virolainen, Airi, laitoshuoltaja

TILASTOA

Opiskelijoita lukuvuoden alkaessa    135
Lukuvuoden aikana eronneet      1
Lukuvuoden aikana tulleet      2
Päättötodistuksen saaneet     40

OPISKELIJAT JA RYHMÄNOHJAAJAT

1A Erja Ruotsalainen  1B Tuulikki Pulli
Heinonen Tuija  Haavistola Risto
Hyvärinen Sari  Huuskonen Antti
Hölttä Kalle  Inkeroinen Tero
Kangas Minna  Jeppesen Tanja
Koskenniemi Henriikka   Lähde Ann-Mari

Lahtinen Juho

Malin Sami
Lehtimaa Jenni  Palm Anne
Lehtinen Riikka  Pasanen Jussi
Leppänen Titta  Peltonen Jarmo
Levälahti Elina  Purojärvi Joni
Lyytinen Liisa  Rantanen Marianne
Monto Marjukka  Saltiola Jari
Mustonen Saara  Saltiola Laura
Paappanen Henri  Seppälä Tanja
Pylsy Elina  Valtonen Miia
Pynnönen Topi  Virtakoivu Elina
Rantanen Pauliina  Virtanen Tiina
Rossi Hanna  Virtanen Valtteri
Sairanen Taru
Soilu Anne
Soilu Johanna
Suhonen Heini
Tamminen Henna
Tikander Suvi
Vekkeli Annaliina

 

2A Keijo Kurki  2B Pirjo Valkonen
Aarnio Juho  Hölttä Marita 
Autere Karoliina  Jauhiainen Arttu
Dammert Laura   Koskinen Ilkka
Grönstrand Hiski  Kuisma Heikki
Haukijärvi Roni  Kämppi Ville
Kokko Jouni  Lepistö Elina
Lahti Antti  Liukkonen Petri
Lahtonen Anu-Maria   Lyytinen Sanni
Laitinen Tiia  Lång Tarja
Lamberg Vesa  Mankki Matti
Lehtinen Jouko Monto Maiju
Metsänen Harri  Otava Jouni

Nieminen Mikko 

Pulkkinen Hannele
Onali Mikko  Pänkäläinen Emma
Otava Jonna  Rajahonka Matti-Petteri
Paalanen Hanna  Riihimäki Matti
Partanen Antti  Riitaoja Mikko
Partanen Henrikki  Rossi Jere
Peiponen Janne Salmela Kimmo
Pekkala Esko  Tamminen Eemil
Pienonen Erika  Viinikainen Tanja
Pölkki Jesse
Ruskeala Tiina
Saari Juho
Saarinen Elina
Salonen Aki
Sievänen Kirsi
Suuronen Otto
Tammelin Heli
Tenhunen Mika
Tähtinen Tomi
Ylönen Teemu

 

3A Satu Lahti  3B Matti Niemi
Aarnio Elina  Haikarainen Katja
Huisman Antti  Hauvala Hanna
Hyvärinen Anna  Häyrinen Tuomas
Hyytiäinen Saila  Järvinen Antti
Häkkinen Ilona  Lehtosalo Sanna
Kiiski Riikka  Markkanen Arttu
Kilpinen Riina  Mattila Johanna
Laakso Jenni  Maunula Jenni
Laitinen Tarja  Oksa Katri
Mäkinen Mikko  Parhiala Heli
Norola Kati  Pälvimäki Milla
Peltonen Heikki  Riitaoja Maija
Peltoniemi Veera  Salmiluoto Mikko
Pylkkänen Sini Schnitzer Kalle

Rannaste Katariina 

Sipiläinen Teemu
Riihimäki Kati  Sukanen Ilkka
Sakomaa Jussi  Valkonen Saila
Salonen Risto  Vekkeli Antti
Sarikka Tuula
Selkäinaho Ruut
Tuukkanen Terhi
Weijo Antero

 

UUDET YLIOPPILAAT

Kevät 2002:

 

Aarnio Elina
Haikarainen Katja
Hauvala Hanna
Hyvärinen Anna
Hyytiäinen Saila
Häkkinen Ilona
Häyrinen Tuomas
Järvinen Antti
Kiiski Riikka
Kilpinen Riina
Laakso Jenni
Laitinen Tarja
Lehtosalo Sanna
Markkanen Arttu
Mattila Johanna
Maunula Jenni
Mäkinen Mikko
Norola Kati
Oksa Katri
Parhiala Heli
Peltonen Heikki
Peltoniemi Veera
Pälvimäki Milla
Rannaste Katariina
Riihimäki Kati
Riitaoja Maija
Sakomaa Jussi
Salmiluoto Mikko
Salonen Risto
Sarikka Tuula
Schnitzer Kalle
Selkäinaho Ruut
Sipiläinen Teemu
Sukanen Ilkka
Tuukkanen Terhi
Valkonen Saila
Vekkeli Antti
Weijo Antero

OPPIKIRJAT 2001-2002

Äidinkieli
 Grunn ym., Kivijalka. Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirja. Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden tehtäviä ja aineistoja. Panhelainen, Kivijalka. Lukion kielenhuoltoa. Ylioppilasaineita 2001

Englanti 
Kallela ym., Highlights 1-6, Datelines 1-2, Talkshop, Wordfiles

Ruotsi 
Ruotsin starttikurssi: Dags Hissen, Dags 1-5

Saksa ( C) 
Jaakamo ym., Neue Adresse 1-8

Saksa (D) 
Kelkka ym. Kurz und gut

Ranska (D) 
Bärlund ym., Sur le vif 1-7

Matematiikka, lyhyt
Aalto ym., Matikka

Matematiikka, pitkä
Kangasaho ym., Pitkä matematiikka

Kemia 
Haavisto ym., Kemia
Lehtiniemi ym., Mooli

Fysiikka 
Lehto ym., Fysiikka

Maantiede 
Kakko ym., Koulun maantieto

Biologia 
Valste ym., Elämä, Turunen, Biologia. Ihminen

Historia ja yhteiskuntaoppi
Hannula ym., Muutosten maailma 1-7, Kivelä-Nordell, Jokaisen oikeustieto

Uskonto 
Marjanen ym., Trilogia, Heininen ym.. Uusi ankkuri

Psykologia 
Himberg ym., Psykologia (uusittu painos)

Filosofia 
Ahokallio ym., Filosofia Prima, Airaksinen, Lukion filosofia

Musiikki 
Helistö ym., Lukion musiikki

Terveystieto 
Litmanen ym., Kunnon kirja

OPETUKSEN TUNTIJAKO

 Kurssit      
 Oppiaine tai aihealue  Pakolliset  Syventävät  Soveltavat
 Äidinkieli 6 2 3
 A1 - englanti 6 2 1
 B1 - ruotsi 5 2 1
 B2 - saksa   8  
 B3 - saksa   8  
 B2 - ranska   8  
 B3 - ranska   8  
 Lyhyt matematiikka 6 3  
 Pitkä matematiikka 10 4  
 Biologia 2 2 1
 Maantieto 2 2  
 Fysiikka 1 9  
 Kemia 1 3  
 Uskonto/ET 3 2  
 Filosofia 1 2  
 Psykologia   6  
 Historia, yhteiskuntaoppi 5 3 1
 Taideaineet 3 3  
 Musiikki 1-2 3  
 Kuvataide  1-2 3  
 Liikunta 2 3  
 Terveystieto 1 2  
 Oppilaanohjaus 1    
 Tietotekniikka     6
 Menetelmäkurssi      1
 Tietotekniikan työpaja     1
 Musiikki ja tietotekniikka     1
 Ohjelmointi     1
 Tietoliikenne     1
 Tiedonhallinta     1
 Liikennekasvatus     1
 Mediakurssi     1
 Tekstiilityön kurssi     1
        
 Pakolliset kurssit 45-49      
 Syventävät kurssit    vähintään 10       
 Soveltavat kurssit               
 Yhteensä vähintään  75         

 

 

STIPENDIT JA PALKINNOT 2001 - 2002

LC-Hartolan: 
Riikka Kiiski
Tuula Sarikka
Saila Hyytiäinen

LC- Joutsan:
Jussi Sakomaa
Antti Vekkeli
Tuomas Häyrinen
Maija Riitaoja
Ruut Selkäinaho
Teemu Sipiläinen

LC-Joutsa/Jousan:
Antti Huuskonen
Marianne Rantanen
Jari Saltiola
Tanja Seppälä
Tiina Virtanen


LC-Luhangan oman alueensa ylioppilaille:
Arttu Markkanen
Johanna Mattila
Jenni Maunula
Milla Pälvimäki
Maija Riitaoja
Jussi Sakomaa
Risto Salonen
Kalle Schnitzer
Terhi Tuukkanen
Antero Weijo


Nordean:

Emma Pänkäläinen
Matti-Petteri Rajahonka


OP-Nuorisopalkinto:

Heli Parhiala


Luhangan Osuuspankin:
Tarja Lång
Tanja Viinikainen


Sysmän Sp., Joutsan:
Heini Suhonen

Joutsan Seudun Taideseuran:
Katja Haikarainen

Tmi Jarinetin lukuvuoden yritteliäimmälle:
Kalle Schnitzer

Joutsan Seudun lehtialalle aikovalle:
Riikka Kiiski

Lukion oppilaskunnan:
Elina Aarnio

Ida Kilpisen rahaston:

Historian tutkielmasta:
Arttu Jauhiainen
Ville Kämppi
Elina Lepitö
Matti Mankki
Maiju Monto


ATK-työpajakurssin opinnäytteestä:
Kalle Hölttä
Henri Paappanen
Taru Sairanen
Elina Virtakoivu


Englannin portfoliosta:
Hannele Pulkkinen
Otto Suuronen
Annaliina Vekkeli

Menestyksekkäästä musiikin harrastamisesta:
Laura Dammert

Ansiokkaasta liikunnan harrastamisesta:
Jere Rossi
Johanna Soilu

Ansioista kuvataiteissa:
Saara Mustonen


Yleisestä menestymisestä:
Karoliina Autere
Elina Virtakoivu

Englannin stipendirahaston:
Riina Kilpinen
Arttu Markkanen


Itä-Hämeen laatuaineen kirjoittaneelle ylioppilaalle:
Heikki Peltonen

Opetushallituksen tietotekniikan hyödyntäjille:
Antti Järvinen
Antti Vekkeli
Petri Liukkonen

Kevään 1972 ylioppilaiden:
Heli Parhiala

Pro Lingua –mitali:
Tuula Sarikka

Pro Mathematica- mitali:
Antti Vekkeli

Kirjapalkinnot:

Gummeruksen: 
englanti:
Tanja Jeppesen
ruotsi:
Laura Saltiola
saksa:
Risto Haavistola
ranska:
Pauliina Rantanen

Pohjola-Nordenin:
Sami Malin
Marjukka Monto
Jarmo Peltonen

Saksan liittotasavallan suurlähetystön:
Heikki Peltonen

Suomen Tiedeseuran historiassa menestyneelle:
Jussi Sakomaa

Suomalaisen Kirjakaupan kevään ylioppilaalle:
Johanna Mattila

Metsäteollisuus r.y:n ja Biologian ja maatiedon opettajien liiton kirjapalkinto:
Maija Riitaoja

Parhaimmat kiitoksemme kaikille lahjoittajille arvokkaasta tuestanne!

 

ILMOITUSASIOITA

Uusi lukuvuosi alkaa ke 14.8. 2002 klo 11.00 ja päättyy la 31.5. 2003.
Uusintakuulustelu pidetään ti 13.8. 2002 klo 11-13 lukiolla. Ilmoittautuminen kuulusteluun viimeistään ma 5.8. kansliaan sieltä saatavalla lomakkeella.

TARPEELLISIA AIKOJA

Taksvärkki Burkina Fasoon la 7.9.
Syysloma ke 16.10 - su 20.10.
Joululoma su 22.12. - ma 6.1.
Abien viimeinen koulupäivä to 13.2.
Talviloma la 22.2. - su 2.3.

JAKSOT 2002 – 2003

1. jakso ke 14. 8. - ti 24.9.
2. jakso ke 25.9. - ma 11.11.
3.jakso ti 12.11. - to 9.1.
4.jakso pe 10.1. - pe 21.2.
5.jakso ma 3.3. - ma 14.4.
6.jakso ti 15.4. - la 31.5.

SYKSYN YLIOPPILASTUTKINTO

Ilmoittautuminen viimeistään 5.6. 2002 klo 15 lukion kansliaan. Samalla on maksettava tutkintomaksut .

Koepäivät s. 2002

Kuullunymmärtämiskokeet:
ma 9.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 9.00 – 10.00
ti 10.9. toinen kotim., ruotsi klo 9.00 – 10.00
ke 11.9. lyhyt kieli, saksa klo 9.00 – 10.00
ranska klo 13.00 – 14.00

Kirjalliset kokeet

ma 16.9. äidinkieli I
ke 18.9. reaalikoe
pe 20.9. vieras kieli, pitkä
ma 23.9. äidinkieli II
ke 25.9. toinen kotim., ruotsi
pe 27.9. matematiikka
ma 30.9. lyhyt kieli, saksa, ranska

Kokeet alkavat klo 9.00 ja osallistuvien on oltava paikalla klo 8.40.

KOULUSTA EROAVAN OPISKELIJAN on ilmoitettava eroamisestaan lukion kansliaan 4.8. 2002 mennessä.

LUKION KANSLIA on suljettuna 1.7. – 28.7. 2002.

Joutsa 1.6. 2002

Paavo Valkonen
Rehtori

P.S. Tarkempia tietoja lukiomme toiminnasta saa kuvin ja videoin elävöitettynä kotisivultamme http://www.joutsa.fi/lukio/.

Sivun alkuun


Sivu päivitetty 1.6.02
Vierailijoita  1.6.02 jälkeen: 

Pääsivu | Sivukartta | Ajankohtaista | Kevennyksiä | Koulu | Linkkejä | Multimediaa | Opettajat | Opetussuunnitelma | Opinnäytteitä | Opiskelijat | Toiminta | Vieraskirja | Ylioppilaat |