Sivun loppuun

JOUTSAN LUKIO
1999 - 2000
maisemointi.jpg (35663 bytes)
Elina Iikkasen ja Riikka Mäkisen maisemointiprojektin alkutilanne Pekkasissa
lukiodiplomi.jpg (19264 bytes)
Kuva Riikka Mäkisen kuvataiteen lukiodiplomista

Koulu ja sen vaiheet:

Osoite: Savontie 1
19650 Joutsa
Puhelin: (014) 8801 145
Fax: (014) 8801 145
Kotisivu: http://www.joutsa.fi/lukio/
Sähköposti: lukio@joutsa.fi Rehtori:
Paavo Valkonen, Joutsa, (014) 882 474
Vararehtori: Tuulikki Pulli, Joutsa, (014) 882 557
Koulun ylläpitäjä: Joutsan kunta

1946 Joutsan yhteiskoulu perustettiin
1947 Ensimmäinen koulutalo valmistui
1961 Muutos kahdeksanluokkaiseksi oppikouluksi
                Toinen koulutalo valmistui
1974 Koulu jaettiin lukioksi ja peruskoulun yläasteeksi

YLEISKATSAUS LUKUVUOTEEN 1999 - 2000

Lukuvuosi 1999 – 2000 oli Joutsan lukion historiassa 26:s ja luokattomana lukiona viides. Opetussuunnitelman kehittämiseen on tänä aikana saatu paljon hyviä kokemuksia ja tältä pohjalta on Joutsan lukiota voitu kehittää opiskelijain tarpeita vastaavana monipuolisena yleislukiona, joka tarjoaa Joutsan ja lähiseudun nuorille omalla paikkakunnalla edellytykset mahdollisimman hyviin perusopintoihin. Samalla voi jokainen opiskelija omalla ainevalinnallaan suuntautua joko kieliin, matemaattis-luonnontieteellisiin tai humanistisiin aineisiin tai valita enemmän tietotekniikkaa, taideaineita tai liikuntaa. Uutena on tulossa vielä liikennekasvatuksen kurssi ja lisää viestintäkasvatusta aluksi kerhomuotoisena. Monipuolisilla valintamahdollisuuksilla haluamme tarjota koko kunnan kehittämiseenkin yhden jo lähitulevaisuudessa yhä tärkeämmän imagotekijän eli ala-asteelta lukioon pienten koulujen turvalliset, tasokkaat opiskelumahdollisuudet. Niitä tullaan monien viimeaikaisten tutkimusten mukaan arvostamaan yhä enemmän hakeuduttaessa paikkakunnalle yritystoimintaan tai työelämään.
Teoriaopetuksen ja käytännön lähentämiseksi lukio on hankkinut monia yhteyksiä opintokäynneillä , asiantuntijavierailuilla ja projekteilla, joista Pekkasten maisemointihanke on ollut meille merkittävin. Asiantuntija-avun ja yhteyksien lisäämiseksi on Internetissä lukion kotisivulla avattu Senioritukijat- palsta, johon toivomme yhteydenottoja entisiltä oppilailta ja muiltakin, jotka ovat joskus halukkaita antamaan omalta alaltaan tietoa eri aineiden kursseilla tai muuten tukemaan toimintaamme. Vastapalveluna tarjoamme kutsuja koulun juhliin.
Lukiolain edellyttämää arviointia on toteutettu monin eri tavoin painottaen oppimis- ja työskentelyilmapiirin kehittämistä, opetussuunnitelman toimivuutta ja yhteyksiä ulospäin.
Kansainvälisiä yhteyksiä on ollut Sokrates- toimintaohjelman kautta Saksaan, Hollantiin ja Norjaan, jossa koulumme kaksi opettajaa oli syksyllä opettajatapaamisessa. Myös ao. koulujen yhteinen lehti ilmestyi keväällä englanninkielisenä. Ensi syksynä vastaava vierailutapahtuma on Joutsassa.
Lukion oppilaskunnan toiminta on jatkunut aktiivisena ja monipuolisena. Näin on arkea piristämään opiskelijain ideoimana saatu useita tasokkaita tilaisuuksia merkittävimpänä ehkä itsenäisyysjuhlakonsertti, jossa sotiemme veteraanit olivat kunniavieraina, ja hieno vanhojenpäivän juhla.
Lopuksi kiitän koulun ylläpitäjää, Joutsan kuntaa, joka on edelleenkin turvannut riittävän hyvät edellytykset oman kunnan ja lähiseudun nuorille saada monipuoliset lukiotasoiset lähtöasemat jatko-opintoihin. Sijoittaminen koulutukseen on yhä enemmän sijoitus tulevaisuuteen suurten kasvukeskusten ulkopuolellakin.
Parhaat kiitokset myös monille yhteistyökumppaneille saamastamme monipuolisesta avusta ja tuesta.
Lopuksi kiitän erityisesti koko lukion laajaa yhteistyötiimiä eli opettajakollegoita, opiskelijoita ja henkilökuntaa erittäin hyvässä hengessä sujuneesta yhteistyöstä . Sillä menestytään uudella vuosituhannellakin!
Toivotan vielä kaikille oikein virkistävää ja antoisaa kesää!

Paavo Valkonen
rehtori

OPPILASKUNTA

Taksvärkkikeräyksen tuotto oli jälleen hyvä. Keräyksestä saatu 6.850 markkaa käytettiin kokonaan Puhdas Elämä Lapselle -kampanjaan.

Oppilaskunnan hallitus:
Vesa Hurri puheenjohtaja
Maija Riitaoja sihteeri
Jukka Laattala varapuheenjohtaja
Juhana Welling rahastonhoitaja
Johanna Paappanen jäsen, tilintarkastaja
Anu Ruotsalainen jäsen, tilintarkastaja
Veera Peltoniemi jäsen
Antti Vekkeli jäsen
Satu Sakomaa opettajajäsen

Oppilaskunnan hallitus jatkoi Pro Patria -lehden julkaisua ja tänä lukukautena ilmestyi kolme numeroa. Lehden menekki on ollut hyvä. Lehden tekoon on hallituksen jäsenien lisäksi osallistunut 5-10 vapaaehtoista.
Oppilaskunnan rahoja käytettiin mm. lehtien tilauksiin ja abien virkistystoimintaan. Lisäksi oppilaskunta myöntää stipendin ansioituneelle oppilaskunnan jäsenelle. Varoja tullaan jatkossakin käyttämään lukiolaisten virkistykseen.

TAPAHTUMIA JA TILAISUUKSIA

6.8. lukuvuoden alkajaistilaisuus
16.8.koululaisjumalanpalvelus kirkossa
1. 9. liikuntailtapäivä
13.9.-4.10. ylioppilaskirjoitukset
18.9.taksvärkki
7.10  1. vuoden opiskelijain vanhempainilta
14.10.lukion matematiikkakilpailu
25.-26.10. syysloma
30.10.-3.11. Comenius –vierailu Norjaan
9.11.lukion fysiikkakilpailu
11.11.lukion kemiakilpailu
3.12.itsenäisyysjuhlakonsertti kunniavieraina sotiemme veteraanit
8.12.elokuva " Lapin kullan kimallus" Kinossa
20.12joululaulutilaisuus kirkossa
21.12.lukion joulujuhla
10.1. " presidentinvaalin" 1.kierros (alle 18-v.)
14.1.ammatinvalinnanohjauspäivä
18.1.valtakunnallinen biologiakilpailu
2.2. " presidentinvaalin " 2.kierros
14.-16.2. ylioppilaskirjoitukset
16.2.potkiaiset
17.2.penkinpainajaiset
18.2. vanhojenpäivä
13.3.-27.3. ylioppilaskirjoitukset
17.4. piispa Voitto Huotarin vierailu lukiossa
4.5. EU-tietokilpailu
29.5.koululaisjumalanpalvelus kirkossa
vk. 22 oppilastöiden näyttely lukiolla
31.5.TET
2.6. liikuntailtapäivä
3.6.lakkiais- ja kevätjuhla ja oppilastöiden näyttely

Lisäksi eri aineiden opintoryhmät ovat useilla vierailuilla omalla paikkakunnalla ja Jyväskylässä tutustuneet ao. alan käytännön toimintaan.

Opettajat

Damskägg, Juha, nl, 1994, matematiikka, 883 739
Jokinen, Sari, vl, 1995, äidinkieli, 373 2216
Kellberg, Jaana, tuntiopettaja,1997, kuvaamataito, 050-5572 380
Kurki, Keijo, vl, 1974, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka, 881 122
Lahti-Markkanen, Leena, nl, 1985, oppilaanohjaus, 878 888
Linjala, Jari, nl, 1998, poikien liikunta, terveystieto, 619 792
Mattila, Heikki, vl, 1990, englanti, 882 548
Niemi, Matti, vl, 1998, matematiikka, tietotekniikka, fysiikka, 881 144
Ollilainen, Marja, vl, 1977, saksa ja ranska, 883 749
Pulli, Tuulikki, vl, 1972, uskonto, psykologia ja filosofia, 882 557
Sakomaa, Satu, vl, 1999, biologia, maantiede, ympäristötieto
Torppala, Kaarina, nl, 1971, saksa, 883 353
Tuominen, Markus, tuntiopettaja, 1991, musiikki ja tietotekniikka, 883 096
Valkonen, Paavo, vl, 1968, historia, 882 474; rehtori
Valkonen, Pirjo, nl, 1976, ruotsi, 882 474
Viitala, Lea, nl, 1967, liikunta, 882 477 ; sijaisena Sari Sjöblom ajalla 30.8.99 - 6.3.2000

Henkilökunta

Kuitunen, Kirsi, apulaiskanslisti, 1997
Moilanen, Juhani, talonmies-vahtimestari, 1977

Tilastoa
Opiskelijoita lukuvuoden alkaessa 127
Lukuvuoden aikana eronneet 2
Päästötodistuksen saaneet 39

 

 

OPISKELIJAT JA RYHMÄNOHJAAJAT

 

1A Satu Sakomaa               

Aarnio Elina                         

Hyvärinen Anna                

Hyytiäinen Saila                 

Häkkinen Ilona                

Kiiski Riikka                            

Kilpinen Riina                          

Laitinen Tarja

Peltonen Heikki

Peltoniemi Veera

Pienonen Erika

Pihlaja Arttu

Pylkkänen Sini

Rannaste Katariina

Riihimäki Kati

Ruunula Elina

Sakomaa Jussi

Salonen Risto

Selkäinaho Ruut

Tuukkanen Terhi

Uotila Jussi

Weijo Antero

Eronnut: Laaksonen Rauno 17.1.2000

 

1B Matti Niemi

Haikarainen Katja

Hauvala Hanna

Häyrinen Tuomas

Järvinen Antti

Laakso Jenni

Lehtosalo Sanna

Markkanen Arttu

Mattila Johanna

Maunula Jenni

Mäkinen Mikko

Oksa Katri

Parhiala Heli

Pälvimäki Milla

Riitaoja Maija

Salmiluoto Mikko

Sarikka Tuula

Schnitzer Kalle

Sipiläinen Teemu

Sukanen Ilkka

Valkonen Saila

Vekkeli Antti

Eronnut: Raittinen Maija 17.11.1999


2A Heikki Mattila

Grönstrand Sarlotta

Huisman Antti

Hurri Vesa

Häyrinen Ville

Kekkonen Sanna

Kervinen Maija

Koivisto Niina

Kuitunen Jenni

Liukkonen Sari

Mäkinen Heidi

Paappanen Johanna

Pietilä Anna-Kaisa

Pietilä Hanna

Saarela Anni

Salonen Elina

Satusaari Anu

Satusaari Niina

Tammelin Tarja

Taskinen Heidi

Uosukainen Jukka

Vehkasalo Salla

Welling Juhana

Ylönen Tiina

Österberg Eevaliisa


2B Sari Jokinen

Hamina Timo

Jantunen Hannes

Kalmari Olli

Kuitunen Tuomas

Laattala Jukka

Laitinen Jarno

Marttila Tero

Moilanen Noora

Mäkinen Sami

Pekkala Sanna

Raento Kalle

Rantamäki Arto

Ruotsalainen Anu

Ruunula Kalle

Sievänen Asko

Vihtanen Hannu-Pekka

Viinamäki Ilkka

Virtakoivu Juha

 


3A Pirjo Valkonen

Huikko Pekka

Ilmonen Pia

Koskinen Marjo

Kuitunen Katja

Leskinen Merja

Lähde Sari

Nalli Heidi

Natri Irina

Niemi Atte

Onali Anna

Paalanen Henna

Puistovirta Janne

Pälvimäki Outi

Raittinen Mikko

Salo Maria

Salste Maria

Sievänen Niina

Sievänen Sari

Suhonen Jani

Tuominen Milla

Vainiomäki Arto

Vanhalahti Elina

Vantanen Kalle

Vilpas Juha


3B Keijo Kurki

Halme Maria

Hentinen Tuukka

Häkkänen Johanna

Iikkanen Elina

Karppinen Merja

Koivikko Hanna-Mari

Kuitunen Taina

Lampinen Sarianna

Mäkinen Riikka

Oksanen Mirja

Pennanan Sanna

Pihlaja Laura

Riihimäki Esa

Salmela Sanna

Sievänen Pauliina

Tuominen Anna

Vallaskangas Tuomas

 

UUDET YLIOPPILAAT KEVÄT 2000:

Huikko Pekka
Ilmonen Pia
Koskinen Marjo
Kuitunen Katja
Lähde Sari
Nalli Heidi
Natri Irina
Niemi Atte
Onali Anna
Paalanen Henna
Puistovirta Janne
Pälvimäki Outi
Raittinen Mikko
Salo Maria
Salste Maria
Sievänen Niina
Sievänen Sari
Suhonen Jani
Tuominen Milla
Vainiomäki Arto
Vanhalahti Elina
Vilpas Juha
Halme Maria
Hentinen Tuukka
Häkkänen Johanna
Iikkanen Elina
Karppinen Merja
Koivikko Hanna-Mari
Kuitunen Taina
Lampinen Sarianna
Mäkinen Riikka
Oksanen Mirja
Pennanen Sanna
Riihimäki Esa
Salmela Sanna
Sievänen Pauliina
Tuominen Anna
Vallaskangas Tuomas

OPPIKIRJAT

Äidinkieli
Kirstinä ym., Kieli ja kirjallisuus
Ylioppilasaineita 1999

Englanti
Westlake ym., Passwords 1-6
Datelines 1-2, Talkshop, Wordfiles

Ruotsi
von Bonsdorff ym., Puls
Ruotsin starttikurssi: Dags Hissen
Ruotsin kurssit 1-2 : Dags 1-2

Saksa ( C)
Jaakamo ym., Neue Adresse 1-6
Bonner ym., Willkommen

Saksa (D)
Martikainen-Florath ym., Kein Problem!

Ranska (D)
Bärlund ym., Sur le vif 1-7

Matematiikka, lyhyt
Aalto ym., Matikka

Matematiikka,pitkä
Kangasaho ym., Pitkä matematiikka 1- 4; Funktiot ja yhtälöt 1 ja 2
Geometria; Analyyttinen geometria

Kemia
Kanerva -Karkela-Valste, Katalyytti peruskurssi
Haavisto ym., Kemia

Fysiikka
Lehto ym., Fysiikka

Maantieto
Kakko ym., Koulun maantieto

Biologia
Tast ym., Koulun biologia

Historia ja yhteiskuntaoppi
Hannula ym., Muutosten maailma 1-7
Kivelä-Nordell, Jokaisen oikeustieto

Psykologia
Himberg ym., Psykologia (uusittu painos)

Filosofia
Ahokallio ym., Filosofia Prima
Airaksinen, Lukion filosofia

Musiikki
Helistö ym., Lukion musiikki

Terveystieto
Litmanen ym., Kunnon kirja

OPETUKSEN TUNTIJAKO

Oppiaine tai                      Kurssit
aihealue                             Pakolliset            Syventävät            Soveltavat
___________________________________________________________________________

Äidinkieli ja kirjallisuus          6            2              3

A1-englanti          6           2              1

B1-ruotsi             5            2              1

B2-saksa               8

B3-saksa               8

B2-ranska            8

B3-ranska             8

Lyhyt matematiikka          6            3

Pitkä matematiikka          10            4

Biologia            2            2              1

Maantieto         2            2

Fysiikka            1             9

Kemia                1             3

Uskonto/ET       3             2

Filosofia             1             2

Psykologia         6

Historia,yhteiskuntaoppi          5           3              1

Taideaineet           3              3

Musiikki               1-2             3              1

Kuvaamataito        1-2            3

Liikunta,terveystieto         3            3

Oppilaanohjaus                  1

Tietotekniikka                  6

Menetelmäkurssi                 1

Tietotekniikan työpaja                   1

Musiikki ja tietotekniikka                1

Ohjelmointi               1

Tietoliikenne            1

Tiedonhallinta           1

Liikennekasvatus           1

____________________________________________________________________________

Pakolliset kurssit              45-49
Syventävät kurssit vähintään            10
Soveltavat kurssit
Yhteensä vähintään             75

STIPENDIT JA PALKINNOT 1999- 2000

LC-Hartolan:
Mirja Oksanen
Maria Salo
Juha Virtakoivu

LC- Joutsan:
Katja Haikarainen
Tuomas Häyrinen
Noora Moilanen
Heli Parhiala
Laura Pihlaja
Maija Riitaoja
Antti Vekkeli

LC-Joutsa/Jousan:
Katja Kuitunen
Henna Paalanen
Kalle Raento
Elina Salonen
Teemu Sipiläinen


LC-Luhangan luhankalaisille ylioppilaille:
Elina Iikkanen
Merja Karppinen
Sari Lähde
Outi Pälvimäki
Pauliina Sievänen
Merita-Pankin:Hannes Jantunen
Hannu-Pekka Vihtanen

OP-Nuorisopalkinto: Tuomas Vallaskangas

 Luhangan Osuuspankin:
Olli Kalmari

Johanna Mattila

Sysmän Sp., Joutsan:
Riikka Kiiski

Joutsan Seudun Taideseuran:
Susanna Liukkonen

Joutsan Seudun hyvälle kirjoittajalle:
Anna Tuominen

Lukion oppilaskunnan:
Janne Puistovirta

Ida Kilpisen rahaston:
Historian tutkielmasta:
Sarlotta Grönstrand
Salla Vehkasalo

ATK-työpajakurssin opinnäytteestä:
Heikki Peltonen
Jussi Uotila
Antero Weijo

Maantiedon tutkielmasta:
Maria Salste
Niina Sievänen

Englannin portfoliosta:
Ilkka Viinamäki
Saila Hyytiäinen

Menestyksekkäästä musiikin harrastamisesta:
Pauliina Sievänen

Anni Järvenpään rahaston:

Joutsan Vesihuolto Oy:n ansiokkaista maisemointisuunnitelmista:
Riikka Mäkinen ja Elina Iikkanen

Pro Lingua –mitali:
Mirja Oksanen

Kirjapalkinnot:

Gummeruksen:
englanti: Tuula Sarikka
ruotsi: Piia Ilmonen
saksa: Ruut Selkäinaho
ranska: Terhi Tuukkanen

Pohjola-Nordenin:
Anna Hyvärinen
Jussi Sakomaa
Saila Valkonen

Saksan liittotasavallan suurlähetystön:
Mirja Oksanen

Tietosanoma OY:n lakitietoa ansiokkaasti opiskelleelle:
Anna Onali

Opetushallituksen stipendit oman lukion tietotekniikkaa ja tietoliikenteen hyödyntämistä ansiokkaasti edistäneille:
Tuomas Vallaskangas
Jukka Laattala

MAOL:n valtakunnallisen fysiikkakilpailun perussarjassa sijoittui Juha Virtakoivu jaetulle 38.sijalle.

Vuoden 2000 Juniorivesikilpailussa Anna Tuominen sai kunniamaininnan Joutsan pohjavesien kuvauksestaan.

ILMOITUSASIOITA

Uusi lukuvuosi alkaa tiistaina 15.8.2000 klo 11.00 ja päättyy lauantaina 2.6.2001
Uusintakuulustelu pidetään maanantaina 14.8.2000 klo 11.00-13.00.
Ilmoittautuminen kuulusteluun viimeistään torstaina 2.8. kansliaan sieltä saatavalla lomakkeella.

TARPEELLISIA AIKOJA:

Taksvärkki la 9.9.
Syysloma ke-pe 25.-27.10.
Joululoma la 23.12. - pe 5.1.
Abien viimeinen koulupäivä to 15.2.
Talviloma ma 26.2. - 3.3.

JAKSOT

1. jakso ti 15.8. - ma 25.9.
2. jakso ti 26.9. - pe 10.11.
3. jakso ma 9.11. - ti 9.1.
4. jakso ke 10.1. - pe 23.2.
5. jakso ma 5.3. - ma 16.4.
6. jakso ti 17.4. - la 2.6.

Syksyn ylioppilastutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään 5.6.2000. Tutkintomaksut on maksettava ilmoittauduttaessa.

Ylioppilaskirjoitusten koepäivät:

Kuullunymmärtämiskokeet
ma 11.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 9.00-10.00
ti 12.9. toinen kotimainen kieli, ruotsi klo 9.00-10.00
ke 13.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
saksa klo 9.00-10.00
ranska klo 11.00-12.00

Kirjalliset kokeet
ma 18.9. äidinkieli I
ke 20.9. reaalikoe
pe 22.9. toinen kotimainen kieli, ruotsi
ma 25.9. äidinkieli II
ke 27.9. matematiikka
pe 29.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
ma 2.10. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

Kokeet alkavat klo 9.00. Osallistuvien on oltava paikalla klo 8.40.

Koulusta eroavan opiskelijan on ilmoitettava eroamisestaan kansliaan 3.8.2000 mennessä.
Lukion kanslia on suljettuna 3. - 28.7.2000.

Joutsa 3.6.2000
Paavo Valkonen
rehtori

 

Sivun alkuun


Sivu päivitetty 3.6.2000
Vierailijoita 3.6.2000  jälkeen: 

Pääsivu | Sivukartta | Ajankohtaista | Kevennyksiä | Koulu | Linkkejä | Multimediaa | Opettajat | Opetussuunnitelma | Opinnäytteitä | Opiskelijat | Toiminta | Vieraskirja | Ylioppilaat |