Tohtorit 
Kuinka monta tohtoria Joutsan lukiosta?


Tohtoreita onko heitä? Joutsan lukio kerää tietoja tohtoreiksi väitelleistä Joutsan lukiosta kirjoittaneista ylioppilaista. Valtakunnallisten tohtorilukujen perusteella suhteutettuna voisi arvioida, että Joutsan lukiosta  on peräisin ehkä 40 tohtoria. Tavoitteena on saada tieto kaikista tohtoreista. Lähetä tohtoritietosi sähköpostiosoitteella keijo.kurki(at)gmail.com ja konttori(at)joutsanseutu.fi.
Ps. Jos tiedät henkilöitä, joiden nimi ei ole tohtorilistassa, niin lähetäpä asiasta tieto heille ja myös
sähköpostiosoitteella keijo.kurki(at)gmail.com.
Kiitos vaivannäöstäsi.

V. 1967 suhteessa eniten tohtoreita (Joutsan Seutu 14.7.2021)

Joutsan lukion 61 tohtoria (doctors)

Nimi Kirj.
vuosi
Väitös
vuosi
Yliopisto ja aihepiiri
       
Aarnio  os. Pänkäläinen Emma 2003 2017 Kuopion yliopisto, Statiinihoitoon sitoutuminen ja sen vaikutus hoidon kustannuusvaikuttavuuteen sydän ja verisuonitapahtumien ehkäisyssä
Ahonniska-Assa os. Ahonniska Jaana 1983 2000 Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos, neuropsykologia, Analyzing change in repeated neuropsychological assessment.
Alho Arja 1974 2004 Helsingin yliopisto, sosiologian laitos, Media on demokratiaa äänekkäämpi, Silent democracy, noisy media
Blomqvist Soile 1984 2004 Helsingin yliopisto, biokemia, Epidemiology of human rhinoviruses
Eloranta Terho 1967 1977 Kuopion yliopisto, biokemia, S -Adenosylmethionine metabolism and its relation to polyamine synthesis in rat liver. Effect of nutritional state, adrenal function, some drugs and partial hepatectomy
Haapanen os. Lehtonen Marjut 2008 2023 Itä-Suomen yliopisto, Epidemiology of respiratory infections in Finnish children during the early phases of the COVID-19 pandemic (Suomalaisten lasten hengitystieinfektioiden epidemologia COVID-19 pandemian alkuvaiheessa)
Hamina Aleksi 2005 2020 Itä-Suomen yliopisto, ANALGESIC USE AND OUTCOMES ASSOCIATED WITH INCIDENT OPIOID USE Alzheimerin tautia sairastavat käyttävät vahvoja kipulääkkeitä pitkäaikaisesti erityisesti lääkelaastareina 
Hamina Martti 1974 2000 Oulun yliopisto, sovellettu matematiikka, http://jultika.oulu.fi/Record/isbn951-42-5614-x
Heiska Kari 1987 2004 TKK, radiotekniikka, On the modeling of WCDMA system performance with propagation data
Hiller Arja 1973 1993 lääketiede ja kirurgia, Propofoli-nukutus lasten kita- ja nielurisaleikkauksissa
Hietanen os. Ruponen Soili 1973   TKK, paperitekniikka
Hokkanen os. Salonen Johanna 2006 2015 Itä-Suomen Yliopisto Savonlinna,  Äidit vastaavat kotien lääkekasvatuksesta 
Huuskonen Antti  2004 2013 Itä-Suomen Yliopisto Kuopio, The role of adiposity, growth and inflammation related gene variants in physical performance and body composition(Lihavuuteen, kasvuun ja tulehdusvasteeseen liittyvien geenivarianttien vaikutus fyysiseen suorituskykyyn ja kehon koostumukseen)
Huuskonen Mikko 2007 2017 Neurogliavascular remodeling and therapeutic intervention in ischemia and inflammation, Aivojen verenkiertohäiriöiden hoitoon voidaan kehittää nykyistä toimivampia lääkeaineita, Itä-Suomen Yliopisto Kuopio
Hytti os. Sorsa Heli   1988 2010 Tampereen Teknillinen Yliopisto, Energy Efficient Measurement and Signal Processing for Self-powered, Lamb-wave-based Structural Health Monitoring System, systeemitekniikka
Häkkinen Sirpa   1970 1984 Florida State University, Geophysical Fluid Dynamics
Jokinen Mervi 1973   Englanti
Järvinen os. Hamina Sari 1987 2017 Jyväskylän yliopisto, Ohjauksen kirjaaminen: tyypin 2 diabetespotilaiden omahoito ja osaaminen potilasasiakirjoissa 
Kivisaari Kati 2005 2019 Jyväskylän yliopisto, Ionisoiva säteily Tšernobylin alueella heikentää myyräkoiraiden siittiöitä ja laskee lisääntymiskykyä 
Kivistö Martti 1981 2016 Helsingin yliopisto, Tekijänoikeus omaisuutena - Tutkimus suomalaisen tekijänoikeuden yleisistä opeista
Kivistö Tapio 1986 2016 Jyväskylän yliopisto. Kohti aikakauslehden ydintä. Suomalainen aikakauslehti, lukijan tarpeet ja mediamurros
Klemelä os. Kuitunen  Kirsi 1986 1999 Turun yliopisto, koulutussosiologia, Ammattikunnista ammatillisiin oppilaitoksiin : ammatillisen koulutuksen muotoutuminen Suomessa 1800-luvun alusta 1990-luvulle
Kontio Risto  1974 2005 Helsingin yliopisto, lääketiet. tk., Silmäkuopan traumaattisten murtumien hoito, Reconstruction of orbital wall fracture 
Korhonen Hannele 1996 2004 Helsingin yliopisto, mat.luonnontiet.tk, Ilmakehän pienhiukkasten kokojakauma, Model studies on the size distribution dynamics of atmospheric aerosols
Korpilahti Kari 1970 1999 Turun yliopisto, lääketieteellinen tk., Ohitusleikkauksen hyöty
Korpilahti os. Luukka Pirjo 1970 1996  Turun yliopisto, lääketieteellinen tk., puheterapia, Electrophysiological correlates of auditory perception in normal and language impaired children
Korvenmäki os. Sankari Satu 1972 1985 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu
Laaksonen Jorma 1986 1997 TKK, Subspace Classifiers in Recognition of Handwritten Digits, tietotekniikka
Latva Sanna 1988 2004 Joensuun yliopisto, Metallilla modifioitujen aktiivihiilien käyttö AS:n, Se:n ja Cr:n spesiesten konsentroinnissa ja erotuksessa ennen EDXRF ja GFAAS määritystä  
Lindell Anssi 1981 2000 Jyväskylän yliopisto, nanofysiikka, Nanofabrication by atomic force microscopy, electron beam lithography and reactive ion etching
Luukko Kari 1986 1999 TKK, puunjalostus
Mattila-Holappa Pauliina 1991 2018 Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, psykologia, Mental health and labour market participation among young adults
Mielikäinen Aila 1967 1981 Jyväskylän yliopisto,suomen kielen laitos, Etelä-Savon murteiden äännehistoria 
Mielikäinen Kari 1968 1985 Helsingin yliopisto, Koivusekoituksen vaikutus kuusikon rakenteeseen ja kehitykseen (pdf)
Miettinen os. Pulkkinen Jenni 1997 2020 Helsingin yliopisto, Essays on optimal forest management and water protection, Optimaalinen metsänhoito ja vesiensuojelu
Mikkola Esko 1973 1986 TKK, kiinteän olomuodon fysiikka, Studies of X-ray satellites in Sodium, Magnesium, Aluminium, Argon and Iron. Doctor of Technology Thesis
Mäkiranta Minna 1988 2004 Oulun yliopisto, lääket. tk., yhdistelmätekniikka aivokuvauksessa s. 34  (tiivistelmä),     EEG and BOLD-contrast fMRI in brain cerebrovascular reactivity, suppression of neu-ronal activity, global and local brain injury
Mäntymäki os. Nurmi Eeva 1981 2006 Tampereen yliopisto, yhteiskunnallinen tiedekunta, Hyvinvointivaltio eetterissä
Mönkölä Sanna 1996 2011 Jyväskylän yliopisto,  Numerical simulation of fluid-structure interaction between acoustic and elastic waves, Tehokkaita menetelmiä rakenteen ja virtaavan aineen aaltoilmiöiden tietokonesimulointiin
Nieminen Esko 1983 1991 Jyväskylän yliopisto, matematiikka, Hausdorff measures, capacities, and Sobolev spaces with weights
Nieminen Päivi 1987 2003 Jyväskylän yliopisto, fysiikan laitos, fysiikka, Competing structures in very light bismuth isotopes
Pohjalainen os. Onali Tuula 1978 2001 Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tk., kaihileikkauksen vaikutukset,  Effect of cataract surgery on visual outcome, intraocular pressure and posterior capsular opacification in normal and glaucomatous eyes
Pänkäläinen Mikko 1992 2019 Tampereen yliopisto, lääketiede, Pessimism as a Risk Factor for Coronary Heart Disease, pessimisti ja sepelvaltimotauti , 
YLE: haastattelu-video
Rahkila Pekka 1967 1980
2000
TKK, kartografia
Helsingin yliopisto, mat.luonnont.tk., ympäristögeologia, On Handling of Geological Prob-lems in connection with StatutorySurvey Transactions
Ranta os. Lahti Varpu 1980 1999 Helsingin yliopisto, lääketiet. tk., lääketiede ja kirurgia
Rautio Riitta 1973 2004 Jyväskylän yliopisto, musiikki, Fortspinnungstypus revisited : schemata and prototypical features in J. S. Bach's minor-key cantata aria introductions
Saari Aija  1981 2011 Jyväskylän yliopisto, Inkluusion nosteet ja esteet liikuntakulttuurissa, Vammaiset lapset eivät osallistu yleisiin liikuntakerhoihin
Salmela Reijo 1968 1988
1991
Kuopion yliopisto, yht.kuntat. tk., Poliittishallinnollinen ohjaus ja Terveyspalvelujen alueellinen tasa-arvo 
Tampereen yliopisto, lääket. tk., Vuodeosastohoidon käyttö Suomessa
Salminen os. Kiuru Elina 1988 2011 Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos, Monta kuvaa menneisyydestä, Matka omaan menneisyyteen taittuu esineiden avulla
Salonen Jouni 1983 1995 Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tietotek. osasto, Menetelmiä videosignaalin parannukseen, Video signal enchancement using edge and motion information
Sarolahti Pasi 1995 2007 Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos, TCP Performance in Heterogeneus Wireless Networks, langattoman linkin viiveiden vaikutus TCP:n suorituskyvylle
Soilu-Hänninen os. Soilu Merja 1981 1997 Turun yliopisto,lääketieteellinen. tk., Virukset ja aivotulehdukset
Takala Kosti 2007 2018 Massachusetts Institute of Technology (MIT), taloustiede, Essays in Search for Match Quality
Töyrylä Ilkka 1989 1999 TKK, tuotantotalous, Realising the Potential of Traceability, Tavaraerien jäljittäminen
Ukkonen-Mikkola os. Ukkonen  Tuulikki  1980 2011 Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö, Sukupolvien kohtaamisia lasten ja vanhusten  yhteisessä palvelukeskuksessa
Utriainen os. Rasmus Pauliina  1994 2009  Kuopion Yliopisto, Premature adrenarche - clinical and metabolic features (Ennenaikainen adrenarke - kliinisiä ja aineenvaihdunnallisia piirteitä) 
Ventelä os. Ruokangas Anne-Mari 1988 1999 Turun yliopisto, ekologian osasto, Järvien ravintoketjuteoria 
YLE: Säkylän Pyhäjärvi-video
Wahlstedt os. Sievänen Ari 1995 2007 Jyväskylän yliopisto, Informaatiteknologia, Stakeholders' conceptions of learning in learning management systems development, Oppimiskäsitykset vaikuttavat oppimisympäristöjen suunnittelussa
Ylhäinen os. Viinamäki Ilkka 2001 2013 Jyväskylän yliopisto, kansantaloustiede "Essays on the Economics of Small Business Finance" (Esseitä pk-yritysten rahoituksesta)
Yliverronen  os. Nurminen Virpi 1982 2019 Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tk, Esiopetuksen käsityö: Kolme tapaustutkimusta esikoululaisista käsityötehtävien parissa
Ärje Juha 1969 1986 Jyväskylän yliopisto, fysiikka, Ion guide method for isotope separator

Sivu päivitetty 17.12.2023 
Etusivu | Ajankohtaista | Henkilökunta | Juhlat | Koulu | Lukioinfo | Multimediaa | Opiskelijat | Ops | Peda.net | Sivukartta | Toiminta | Ylioppilaat |