Tohtorit 
doctors, doktorna, doktor, docteur, dottore, doctor

Kuinka monta tohtoria Joutsan lukiosta?


Tohtoreita onko heitä? Joutsan lukio kerää tietoja tohtoreiksi väitelleistä seutukunnalta Joutsan lukiosta opiskelleista tai kirjoittaneista ylioppilaista. Valtakunnallisten tohtorilukujen perusteella suhteutettuna voisi arvioida, että Joutsan lukiosta  on peräisin ehkä 40 tohtoria. Tavoitteena on saada tieto kaikista tohtoreista ja saada näiden väitöskirjat koottua lukiolle. Lähetä tohtoritietosi sähköpostiosoitteella keijo.kurki(at)gmail.com  ja mielellään väitöskirjasi osoitteella Joutsan lukio, Koulutie 2, 19650 Joutsa.  
Ps. Jos tiedät henkilöitä, joiden nimi ei ole tohtorilistassa, niin lähetäpä asiasta tieto heille ja myös tänne lukiolle.
Kiitos vaivannäöstäsi.

Joutsan lukion 55 tohtoria (doctors)

Nimi Kirj.
vuosi
Yliopisto, aihepiiri ja väitösvuosi
     
Aarnio  os. Pänkäläinen Emma 2003 Kuopion yliopisto, 2017, Statiinihoitoon sitoutuminen ja sen vaikutus hoidon kustannuusvaikuttavuuteen sydän ja verisuonitapahtumien ehkäisyssä.
Ahonniska-Assa os. Ahonniska Jaana 1983 Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos, neuropsykologia, 2000
Alho Arja 1974 Helsingin yliopisto, sosiologian laitos, Media on demokratiaa äänekkäämpi, 2004
Blomqvist Soile 1984 Helsingin yliopisto, biokemia, 2004
Eloranta Terho 1967 Kuopion yliopisto, biokemia, 1977
Hamina Martti 1974 Oulun yliopisto, sovellettu matematiikka, http://jultika.oulu.fi/Record/isbn951-42-5614-x, 2000
Heiska Kari 1987 TKK, radiotekniikka, 2004
Hiller Arja 1973 lääketiede ja kirurgia, Propofoli-nukutus lasten kita- ja nielurisaleikkauksissa,1993
Hietanen os. Ruponen Soili 1973 TKK, paperitekniikka
Hokkanen os. Salonen Johanna 2006 Itä-Suomen Yliopisto Savonlinna,  Äidit vastaavat kotien lääkekasvatuksesta, 2015
Huuskonen Antti  2004 Itä-Suomen Yliopisto Kuopio, The role of adiposity, growth and inflammation related gene variants in physical performance and body composition (Lihavuuteen, kasvuun ja tulehdusvasteeseen liittyvien geenivarianttien vaikutus fyysiseen suorituskykyyn ja kehon koostumukseen), 2013
Huuskonen Mikko 2007 Aivojen verenkiertohäiriöiden hoitoon voidaan kehittää nykyistä toimivampia lääkeaineita, Itä-Suomen Yliopisto Kuopio, 2017.
Hytti os. Sorsa Heli   1988 Tampereen Teknillinen Yliopisto, systeemitekniikka, 2010
Häkkinen Sirpa   1970 Florida State University, Geophysical Fluid Dynamics, 1984
Jokinen Mervi 1973 Englanti
Järvinen os. Hamina Sari 1987 Jyväskylän yliopisto, Ohjauksen kirjaaminen: tyypin 2 diabetespotilaiden omahoito ja osaaminen potilasasiakirjoissa, 2017
Kivistö Martti 1981 Helsingin yliopisto, Tekijänoikeus omaisuutena - Tutkimus suomalaisen tekijänoikeuden yleisistä opeista, 2016
Kivistö Tapio 1986 Jyväskylän yliopisto. Kohti aikakauslehden ydintä. Suomalainen aikakauslehti, lukijan tarpeet ja mediamurros, 2016
Klemelä os. Kuitunen  Kirsi 1986 Turun yliopisto, koulutussosiologia, 1999
Kontio Risto  1974 Helsingin yliopisto, lääketiet. tk., Silmäkuopan traumaattisten murtumien hoito, 2005
Korhonen Hannele 1996 Helsingin yliopisto, mat.luonnontiet.tk, Ilmakehän pienhiukkasten kokojakauma, 2004
Korpilahti Kari 1970 Turun yliopisto, lääketieteellinen tk., 1999
Korpilahti os. Luukka Pirjo 1970 Turun yliopisto, lääketieteellinen tk., puheterapia, 1996 
Korvenmäki os. Sankari Satu 1972 Eläinlääketieteellinen korkeakoulu, 1985
Laaksonen Jorma 1986 TKK, tietotekniikka, 1997
Latva Sanna 1988 Joensuun yliopisto, metallilla modifioitujen aktiivihiilien käyttö AS:n, Se:n ja Cr:n spesiesten konsentroinnissa ja erotuksessa ennen EDXRF ja GFAAS määritystä,  2004
Lindell Anssi 1981 Jyväskylän yliopisto, nanofysiikka, Nanofabrication by atomic force microscopy, electron beam lithography and reactive ion etching, 2000
Luukko Kari 1986 TKK, puunjalostus, 1999
Mattila-Holappa Pauliina 1991 Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, psykologia, Mental health and labour market participation among young adults, 2018
Mielikäinen Aila 1967 Jyväskylän yliopisto,suomen kielen laitos, Etelä-Savon murteet, 1981
Mielikäinen Kari 1968 Helsingin yliopisto, Koivusekoituksen vaikutus kuusikon rakenteeseen ja kehitykseen, 1985
Mikkola Esko 1973 TKK, kiinteän olomuodon fysiikka, 1986
Mäkiranta Minna 1988 Oulun yliopisto, lääket. tk., lääketieteen tekniikka, 2004
Mäntymäki os. Nurmi Eeva 1981 Tampereen yliopisto, yhteiskunnallinen tiedekunta, Hyvinvointivaltio eetterissä, 2006
Mönkölä Sanna 1996 Jyväskylän yliopisto, Tehokkaita menetelmiä rakenteen ja virtaavan aineen aaltoilmiöiden tietokonesimulointiin, Numerical simulation of fluid-structure interaction between acoustic and elastic waves  , 2011
Nieminen Esko 1983 Jyväskylän yliopisto, matematiikka, 1991
Nieminen Päivi 1987 Jyväskylän yliopisto, fysiikan laitos, fysiikka, 2003
Pohjalainen os. Onali Tuula 1978 Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tk., silmät, 2001
Rahkila Pekka 1967 TKK, kartografia, 1980
Helsingin yliopisto, mat.luonnont.tk., ympäristögeologia, 2000
Ranta os. Lahti Varpu 1980 Helsingin yliopisto, lääketiet. tk., lääketiede ja kirurgia, 1999
Rautio Riitta 1973 Jyväskylän yliopisto, musiikki, 2004
Saari Aija  1981 Jyväskylän yliopisto, Vammaiset lapset eivät osallistu yleisiin liikuntakerhoihin, 2011
Salmela Reijo 1968 Kuopion yliopisto, yht.kuntat. tk., Terveyspalvelujen alueellinen tasa-arvo, 1988, 
Tampereen yliopisto, lääket. tk., Vuodeosastohoidon käyttö Suomessa, 1991
Salminen os. Kiuru Elina 1988 Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos, Matka omaan menneisyyteen taittuu esineiden avulla, 2011
Salonen Jouni 1983 Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tietotek. osasto, Menetelmiä videosignaalin parannukseen, 1995
Sarolahti Pasi 1995 Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos, TCP Performance in Heterogeneus Wireless Networks, langattoman linkin viiveiden vaikutus TCP:n suorituskyvylle, 2007
Soilu-Hänninen os. Soilu Merja 1981 Turun yliopisto,lääketieteellinen. tk., Virukset ja aivotulehdukset, 1997
Takala Kosti 2007 Massachusetts Institute of Technology (MIT), taloustiede, Essays in Search for Match Quality, 2018
Töyrylä Ilkka 1989 TKK, tuotantotalous, 1999
Ukkonen-Mikkola os. Ukkonen  Tuulikki  1980 Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö, Sukupolvien kohtaamisia lasten ja vanhusten  yhteisessä palvelukeskuksessa, 2011
Utriainen os. Rasmus Pauliina  1994 Kuopion Yliopisto, Premature adrenarche - clinical and metabolic features, 2009 
Ventelä os. Ruokangas Anne-Mari 1988 Turun yliopisto, ekologian osasto, Järvien ravintoketjuteoria, 1999
Wahlstedt os. Sievänen Ari 1995 Jyväskylän yliopisto, Informaatiteknologia, Oppimiskäsitykset vaikuttavat oppimisympäristöjen suunnittelussa, 2007
Ylhäinen os. Viinamäki Ilkka 2001 Jyväskylän yliopisto, kansantaloustiede "Essays on the Economics of Small Business Finance" (Esseitä pk-yritysten rahoituksesta), 2013.
Ärje Juha 1969 Jyväskylän yliopisto, fysiikka, 1986

Sivu päivitetty 16.05.2019 
Etusivu | Ajankohtaista | Henkilökunta | Juhlat | Koulu | Lukioinfo | Multimediaa | Opiskelijat | Ops | Peda.net | Sivukartta | Toiminta | Ylioppilaat |