Joutsan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2015

Oppilaitoskohtainen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian laatiminen pohjautuu opetusministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiassa 2000-2004 esitettyyn ajatukseen, että kaikki Suomen oppilaitokset laativat oman tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiansa.  
Tavoitteena
on, että tieto- ja viestintätekniikka on luonteva ja tarkoituksenmukainen osa eri oppiaineiden opiskelua. Opiskelijoiden ja opettajien tietotekniikan opiskelun ja käytön tulee ensisijaisesti palvella eri oppiaineiden keskeisten oppimistavoitteiden saavuttamista. Samalla myös luodaan edellytykset luontevaan ja toisaalta kriittiseen suhtautumiseen tieto- ja viestintätekniikkaan nopeasti muuttuvassa tietoyhteiskunnassa. Opiskelija osaa hyödyntää tietotekniikkaa monipuolisesti erilaisissa opiskeluun liittyvissä tehtävissä, kuten ohjelmien käytössä projektitöissä, tutkielmissa, tiedonhaussa Internetistä, sähköisissä kurssikokeissa ja sähköisissä  ylioppilaskirjoituksissa. Käytettävissä on eri oppiaineisiin liittyviä verkkopohjaisia oppimisympäristöjä, linkkilistoja ja opetusportaaleja.  

Toteuttaminen  
Käytössä on tietokoneluokka tarvittavine oheislaitteineen. Lisäksi jokaisessa aineluokassa on käytössä tietokone verkkoyhteydellä, dvd-asema, dataprojektori ja dokumenttikamera. Opettajilla on käytettävissä kannettavia tietokoneita ja opettajien työhuoneessa hallintoverkossa olevia koneita.  Jokaisella opiskelijalla on  käytössä joko oma tai lukion kannettava tietokone. Joutsan lukion kaikki opetustietokoneet on liitetty 1 Gb/s lähiverkkoon ja 30 Mb/s yhteydellä Internetiin. Nas-palvelin  on sijoitettu  atk-luokkaan. Hallintokoneet on liitetty yhtenäiskoulun kanssa yhteiseen hallintoverkkoon ja palvelimeen kunnan­virastossa. Täten Primus ja Wilma ovat käytettävissä opettajilla. Wilmaa, Facebookia ja kotisivuja  käytetään viestintään ja niiden tarvitsema palvelintila ostetaan Dataseediltä. Konekanta pyritään pitämään ajanmukaisena uusimalla vanhimpia laitteita.  
Tietokoneet
varustetaan koneisiin sopivalla käyttöjärjestelmällä. Ohjelmisto sisältää tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan , tietokannan, grafiikan- ja kuvankäsittelyn, ohjelmoinnin, taiton, kotisivunteon ja musiikin tarvitsemat ohjelmat ja tarvittaessa eri oppiaineisiin liittyviä opetusohjelmia.  
Tietotekniikkaan kuuluu opetussuunnitelmassa mainittuja soveltavia kursseja.  
Sähköisiä ylioppilaskokeita varten on käytössä luokka B2. Luokassa pidetään sähköisiä kurssikokeita aluksi langattomasti WLAN-verkossa opiskelijoiden omilla tai lukion kannettavilla tietokoneilla. Myöhemmin luokkaan asennetaan kiinteät yhteydet, kun saadaan tieto Digabilta tarvittavista palvelimista ja kytkimistä.


Sivu päivitetty 11.06.2015  Ilmainen www-laskuri  vierailijaa 16.04.05 jälkeen 
Etusivu | Ajankohtaista | Henkilökunta | Juhlat | Koulu | Lukioinfo | Multimediaa | Opiskelijat | Ops | Peda.net | Sivukartta | Toiminta | Ylioppilaat |
Sivun alkuun