Suunnitelmat

Alkuperäisen maisemointisuunnitelman on tehnyt Riikka Mäkinen vuonna 2000 lukion kuvataiteen diplomityönään. 

Nykyiset Joutsan lukiolaiset ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa maisemoinnin viimeistelyä.  Kesällä 2002 on tarkoitus istuttaa suoja- ja koristekasveja montulle sekä kokeilla eri pintakäsittelyvaihtoehtoja.  Luontaiselle uudistukselle jätetään myös varaa ja sukkessiota aiotaan seurata koealoja perustamalla. Koealojen rajat merkitään ja seurantatulokset dokumentoidaan sekä kuvallisesti että tekstin muotoon.  Koealatutkimusta voidaan jatkaa vaikkapa vuosittain ja seurata, miten sukkessio etenee.  

Lukiolaiset ovat suunnitelleet lintubongaustornin ja linnunpönttöjä sijoitettavaksi montun läheisille lammille.  Tarkoituksena on houkutella yleisöä alueelle ja samalla tehdä projektiamme tunnetuksi. 

Soramonttu liitetään osaksi läheistä luontopolkua ja montun kohdalle tehdään laminoitu tai muuten kestävä opastetaulu, jossa kerrotaan projektista sekä liitetään kuvia ennen maisemointitöiden aloittamista.  Näin yleisöllä on mahdollisuus nähdä työn tulokset käytännössä. Toivottavasti tätä kautta projekti saa ansaitsemaansa arvostusta lisää ja Joutsan kuntalaisten yhteishenki kasvaa. 

Monttu on pohjaltaan tasainen lukuunottamatta kolmea kukkulaa. Pohjaa voitaisiin käyttää pallokenttänä tai vaikkapa koirien koulutuskenttänä. Alueen käytölle on kuitenkin rajoituksia, koska monttu sijaitsee pohjavesialueen suojavyöhykkeellä. 

 

[Pääsivu] [Alueen kuvaus] [Suunnitelmat] [Pohjapiirrokset] [Galleria] [Yhteistyötahot] [Ajankohtaista] [Lähteet] [Joutsan lukion pääsivu]