Lähteet

Näiden sivujen lähteinä on käytetty:

   Keski-Suomen Ympäristökeskuksen muistiot

   Riikka Mäkisen kuvataiteen diplomityö

   Ympäristöministeriön Ympäristöopas nro 85 (2001): Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito

   Suomen Ympäristökeskus, Suomen ympäristö nro 54 (1997): Soranottoalueiden jälkihoito - pintamateriaalit suojaverhouksessa

    

Aiheesta on julkaistu lehtiartikkeleita:

 • Itä-Häme 9.5. 2000: Lukiolaiset suunnittelivat maisemointia
 • Iltasanomat 10.5.2001: Pekkasen sorakuoppaa aletaan maisemoida
 • Joutsan Seutu 11.5.2000: Sorakuoppa maisemoidaan lukiolaisten suunnitelman pohjalta
 • Keskisuomalainen 11.5.2000: Lukiolaiset maisemoivat sorakuopan Joutsassa
 • Länsi-Savo 13.5.2000: Lukiolaiset mukana suunnittelemassa maisemointia Joutsassa
 • KOULU 5/2000: Yhteistyötä Joutsan lukion kanssa (Keski-Suomen ympäristökeskuksen julkaisu)
 • Joutsan Seutu 21.6. 2001: Joutsan Pekkasten soramonttumaisemoinnin maansiirto-osuus valmistui
  •  

[Pääsivu] [Alueen kuvaus] [Suunnitelmat] [Pohjapiirrokset] [Galleria] [Yhteistyötahot] [Ajankohtaista] [Lähteet] [Joutsan lukion pääsivu]