Tietoja Joutsan lukiosta

Joutsan kunnan omistama Joutsan lukio on erikoistunut korkeatasoiseksi yleislukioksi,  joka antaa hyvät valmiudet jatko-opiskeluun korkeakouluissa ja muissa lukiopohjaisissa oppilaitoksissa unohtamatta ollenkaan tavanomaisesti menestyviä opiskelijoita.  Lukio suoritetaan tavallisesti kolmessa vuodessa, mutta sen voivat suorittaa parhaimmat opiskelijat   jopa kahdessa vuodessa. Toisaalta rauhallisemmat opiskelijat voivat käyttää myös neljä vuotta. Lukio siirtyi luokattomaan opetussuunnitelmaan syksyllä 1995 antaen mahdollisuuden hajauttaa ylioppilaskirjoitus kolmeen peräkkäiseen kertaan opiskelijan tavoitteiden mukaan. Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön vuonna 2005. Toiminta-ajatuksenamme on olla monipuolinen ja tasokas yleislukio, joka tarjoaa hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet Joutsan ja lähiseudun nuorille. Jokainen opiskelija tekee meillä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, joka soveltuu parhaiten kunkin jatko-opiskelusuunnitelmiin ja jota voi tarvittaessa kehittää. Pienissä ryhmissä työskennellen on voitu tarjota hyvät edellytykset onnistumiselle opiskeluissa ja ylioppilaskirjoituksissa. Jatko-opintoihin pääsykin on onnistunut opiskelijoiltamme hyvin. Menestystä koulun jälkeisessä työelämässä kuvaa myös se, että koulumme opiskelijoista on väitellyt tohtoriksi 55  ylioppilasta (v. 2018 mennessä).  Pakollisten kurssien lisäksi tarjoamme eri aloista ja aiheista kiinnostuneille useita syventäviä kursseja, joilla voi mainiosti kehittää taipumuksiaan ja monipuolistaa tietojaan ja taitojaan. Opiskeluvälineistöä ja -menetelmiä olemme päässeet kehittämään koko ajan nuorten tulevia opiskelu- ja työelämän tarpeita ajatellen. Samalla pyrimme lisäämään yhteyksiä koulun ulkopuolelle eri tahoihin ja panostetaan kansainvälisyyteen. Liikunta on myös lukion yhtenä painopistealueena. Joutsan kunnan uusi kirjasto avattiin 2004. Muutenkin koulutyön ulkoiset edellytykset ovat parantuneet, kun urheilukentän yhteyteen nousi vuoden 2006 kuluessa uusi ajanmukainen liikuntahalli. Lukion saneeraus alkoi 5.3. 2007 ja valmistui 5.12.2007. Tammikuussa 2013 otettiin käyttöön A-talo eli ns. Taitotalo, missä sijaitsevat musiikki-, kuvaamataito-, tekstiilikäsityö- ja teknisen työn luokka. Talviloman 2013 jälkeen lukio sai käyttöön B-talon eli ns. lukiosiiven teorialuokat. Vuoden 2014 syksyllä valmistui myös C-talo alakoulua varten.

Joutsan lukio sijaitsee 4-tien varrella noin 200 km Helsingistä pohjoiseen ja 70 km Jyväskylästä etelään.

Lukiossa opiskelee lukuvuonna 2017-18 noin 60  opiskelijaa. Opettajia on yli 10, joista osa on yhteisiä yläkoulun kanssa.

Kanslisti Terttu Lahtela on tavattavissa ma - pe 8.00 -15.00
Rehtori on tavattavissa päivittäin yleensä klo 9 -15.

Joutsan lukio
Koulutie 2
19650 Joutsa

Sivu päivitetty 15.05.2019  
Etusivu | Ajankohtaista | Henkilökunta | Juhlat | Koulu | Lukioinfo | Multimediaa | Opiskelijat | Ops | Peda.net | Sivukartta | Toiminta | Ylioppilaat |