Lakkiaiset 2000

 

Tervetuloa  vuosituhannen ensimmäisiin ylioppilasjuhliin. Voit katsella joko 3A:n tai 3B:n lakkien jakoa tai yhteistä lakinlaittoa päähän.  Käytä katseluun Real Playeriä, koska kuvat ovat rm-videoita tai ram-videoita. Real Playerin voit ladata täältä. Voit valita kolmea erilaista Internet-yhteyttä vastaavat erilaatuiset ja erikokoiset videokuvat. Käytössä ovat modeemille tarkoitettu 28kb/s (low), ISDN:lle 128 kb/s (medium) ja kiinteää yhteyttä varten 256 kb/s (high). Videokuvatiedosto siirtyy ensin kokonaan koneellesi ja käynnistyy vasta sitten (RealPlayer, rm-tiedosto).

Modeemiyhteys: 3A (1,5 Mt), 3B (1,2 Mt), lakitus (0,4 Mt)
ISDN-yhteys: 3A (5,9 Mt), 3B (4,6 Mt), lakitus (1,2 Mt)
Kiinteä yhteys: 3A (18,3 Mt), 3B (14,3 Mt), lakitus (3,7 Mt)

 

Rehtorin puhe uusille ylioppilaille vuonna 2000
Tästä
kuulet rehtorin puheen uusille ylioppilaille 766 kt:n MP3-tiedostona.(Windows Media Player tai Winamp)

YLEISKATSAUS LUKUVUOTEEN 1999 - 2000

Lukuvuosi 1999 – 2000 oli Joutsan lukion historiassa 26:s ja luokattomana lukiona viides. Opetussuunnitelman kehittämiseen on tänä aikana saatu paljon hyviä kokemuksia ja tältä pohjalta on Joutsan lukiota voitu kehittää opiskelijain tarpeita vastaavana monipuolisena yleislukiona, joka tarjoaa Joutsan ja lähiseudun nuorille omalla paikkakunnalla edellytykset mahdollisimman hyviin perusopintoihin. Samalla voi jokainen opiskelija omalla ainevalinnallaan suuntautua joko kieliin, matemaattis-luonnontieteellisiin tai humanistisiin aineisiin tai valita enemmän tietotekniikkaa, taideaineita tai liikuntaa. Uutena on tulossa vielä liikennekasvatuksen kurssi ja lisää viestintäkasvatusta aluksi kerhomuotoisena. Monipuolisilla valintamahdollisuuksilla haluamme tarjota koko kunnan kehittämiseenkin yhden jo lähitulevaisuudessa yhä tärkeämmän imagotekijän eli ala-asteelta lukioon pienten koulujen turvalliset, tasokkaat opiskelumahdollisuudet. Niitä tullaan monien viimeaikaisten tutkimusten mukaan arvostamaan yhä enemmän hakeuduttaessa paikkakunnalle yritystoimintaan tai työelämään.
Teoriaopetuksen ja käytännön lähentämiseksi lukio on hankkinut monia yhteyksiä opintokäynneillä , asiantuntijavierailuilla ja projekteilla, joista Pekkasten maisemointihanke on ollut meille merkittävin. Asiantuntija-avun ja yhteyksien lisäämiseksi on Internetissä lukion kotisivulla avattu Senioritukijat- palsta, johon toivomme yhteydenottoja entisiltä oppilailta ja muiltakin, jotka ovat joskus halukkaita antamaan omalta alaltaan tietoa eri aineiden kursseilla tai muuten tukemaan toimintaamme. Vastapalveluna tarjoamme kutsuja koulun juhliin.
Lukiolain edellyttämää arviointia on toteutettu monin eri tavoin painottaen oppimis- ja työskentelyilmapiirin kehittämistä, opetussuunnitelman toimivuutta ja yhteyksiä ulospäin.
Kansainvälisiä yhteyksiä on ollut Sokrates- toimintaohjelman kautta Saksaan, Hollantiin ja Norjaan, jossa koulumme kaksi opettajaa oli syksyllä opettajatapaamisessa. Myös ao. koulujen yhteinen lehti ilmestyi keväällä englanninkielisenä. Ensi syksynä vastaava vierailutapahtuma on Joutsassa.
Lukion oppilaskunnan toiminta on jatkunut aktiivisena ja monipuolisena. Näin on arkea piristämään opiskelijain ideoimana saatu useita tasokkaita tilaisuuksia merkittävimpänä ehkä itsenäisyysjuhlakonsertti, jossa sotiemme veteraanit olivat kunniavieraina, ja hieno vanhojenpäivän juhla.
Lopuksi kiitän koulun ylläpitäjää, Joutsan kuntaa, joka on edelleenkin turvannut riittävän hyvät edellytykset oman kunnan ja lähiseudun nuorille saada monipuoliset lukiotasoiset lähtöasemat jatko-opintoihin. Sijoittaminen koulutukseen on yhä enemmän sijoitus tulevaisuuteen suurten kasvukeskusten ulkopuolellakin.
Parhaat kiitokset myös monille yhteistyökumppaneille saamastamme monipuolisesta avusta ja tuesta.
Lopuksi kiitän erityisesti koko lukion laajaa yhteistyötiimiä eli opettajakollegoita, opiskelijoita ja henkilökuntaa erittäin hyvässä hengessä sujuneesta yhteistyöstä . Sillä menestytään uudella vuosituhannellakin!
Toivotan vielä kaikille oikein virkistävää ja antoisaa kesää!

Paavo Valkonen
rehtori


Sivu päivitetty 17.04.2019   
Etusivu | Ajankohtaista | Henkilökunta | Juhlat | Koulu | Lukioinfo | Multimediaa | Opiskelijat | Ops | Peda.net | Sivukartta | Toiminta | Ylioppilaat |