LAKKIAIS- JA ITSENÄISYYSJUHLA  

Itsenäisyyspäivään liittyy Suomen veteraaniliittojen valtuuskunnan kaikille lukioille tapahtuva vapauden viestikapulan luovutus. Tässä ovat mukana Suomen sotaveteraaniliitto, Sotainvalidien veljesliitto, Rintamaveteraaniliitto, Rintamanaisten liitto ja Kaatuneiden omaisten liitto. Vapauden viesti muistuttaa niistä 90000 kaatuneesta, 280000 haavoittuneesta ja 400000 kotinsa menettäneestä ja rintamalla syntyneestä tunnuslauseesta "veljeä ei jätetä". Tästä viestikapulan luovutuksesta lukion ylimmälle luokalle tehdään perinne eli abit luovuttavat juhlallisesti joka vuosi viestikapulan jatkaville.

 

 

Etusivu | Ajankohtaista | Henkilökunta | Juhlat | Koulu | Lukioinfo | Multimediaa | Opiskelijat | Ops | Peda.net | Sivukartta | Toiminta | Ylioppilaat |