Sivun loppuun

Oppilaitosten esittelyä
Torstaina 20.1.2005 klo 9-11.15 lukiolla esittäytyivät Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja maanpuolustuskorkeakoulu. Abeille ja kakkosille annettiin tietoa yliopisto- ja amk-opinnoista, sotilaskoulutuksesta ja mm. opintososiaalisista kysymyksistä. Näistä  olivat kertomassa Keski-Suomen Sotilasläänin edustaja,  KELAn, työvoimatoimiston ja sosiaalitoimiston edustajat neljässä eri pisteessä.


Sivun alkuun  


Sivu päivitetty 21.01.2005
Vierailijoita  21.01.05 jälkeen: Ilmainen www-laskuri
Pääsivu | Sivukartta | Ajankohtaista | Kevennyksiä | Koulu | Linkkejä | Multimediaa | Opettajat | Opetussuunnitelma | Opinnäytteitä | Opiskelijat | Toiminta | Vieraskirja | Ylioppilaat